Skip to Content

Soloists performing in FNO

Every year, dozens of Finnish and foreign singers perform at the FNO. Some of them are regular members of the FNO ensemble, but most of them are engaged separately for each production. Each soloist has a separate page where you will find information on his or her future performances. Information on past performances by soloists, from the year 1911 to the present, may be found in the FNO’s performance database Encore.

Sopranos

Tove Aman
Tove Åman

Tenors

Jyrki Anttila
Jyrki Anttila
Joonas Eloranta
Joonas Eloranta
Roland Liiv
Roland Liiv
Jere Martikainen
Jere Martikainen
Mika Pohjonen
Mika Pohjonen

Basses

Koit Soasepp
Koit Soasepp

Guest sopranos

Silja Aalto
Antola Iida
Iida Antola
Veronika Dzhioeva
Veronika Dzhioeva
Reetta Haavisto
Olga Heikkilä
Olga Heikkilä
Jenni Hietala
Marika Hölttä
Sanna Iljin
Johanna Isokoski
Johanna Isokoski
Natalia Kreslina
Jenni Lättilä
Jenni Lättilä
Hye-Youn Lee
Annika Leino
Karita Mattila
Karita Mattila
Hannakaisa Nyrönen
Mari Palo
Mari Palo
Hanna Rantala
Hanna Rantala
Saara Rauvala
Johanna Rusanen
Johanna Rusanen
Marjukka Tepponen
Marjukka Tepponen
Maria Turunen
Miina-Liisa Värelä

Guest mezzosopranos

Anna Danik
Anna Danik
Niina Keitel
Niina Keitel
Monika-Evelin Liiv
Merja Mäkelä
Merja Mäkelä
Sari Nordqvist
Sari Nordqvist
Lilli Paasikivi
Jeni Packalen
Jeni Packalen
Elli Vallinoja
Elli Vallinoja

Guest countertenors

Guest tenors

Markus Nykänen
Markus Nykänen
Eduardo Aladren
Eduardo Aladren
Bäckström Joachim
Joachim Bäckström
Daniel Brenna
Daniel Brenna
Hattunen Heikki
Heikki Hattunen
Tuomas Katajala
Alexey Kosarev
Alexey Kosarev
Lasse Penttinen
Ville Salonen

Guest baritones

Sampo Haapaniemi
Tommi Hakala
Tommi Hakala
Arttu Kataja
Armin Kolarczyk
Armin Kolarczyk
Simon Mechlinski
Ángel Ódena
Claudio Otelli
Claudio Otelli
Aarne Pelkonen
Aarne Pelkonen
Rasilainen, Jukka
Jukka Rasilainen
Ville Rusanen, photo Heikki Tuuli
Ville Rusanen
Esa Ruuttunen, photo Seppo J. Sirkka / EastPress
Esa Ruuttunen
Olafur Sigurdarson, photo Karl Petersson
Olafur Sigurdarson
Waltteri Torikka
Waltteri Torikka
Olli Tuovinen
Olli Tuovinen
Jussi Vänttinen
Jussi Vänttinen
Tiitus Ylipää
Tiitus Ylipää

Guest bassbaritones

Heikki Aalto
Heikki Aalto
Hannu Forsberg
Hannu Forsberg
Mika Nikander
Tuomas Pursio
Tuomas Pursio
Nicholas Soderlund
Nicholas Söderlund

Guest basses

Visa Kohva
Markus Nieminen
Alexander Teliga
Alexander Teliga
Henri Uusitalo
Henri Uusitalo