Siirry sisältöön

Minulta kysytään usein, mitä kaikkea oopperan taiteellisen johtajan työnkuvaan kuuluu.

Yksinkertaistettu vastaus on oopperan ohjelmiston suunnittelu ja taiteellisen laadun valvonta. Kun kaudessa esitetään yli kymmenen oopperateosta, niiden saattaminen yleisön eteen on jo sellaisenaan haasteellinen tehtävä. Ensi-iltateosten ja taiteellisten työryhmien valinnat, solistimiehitykset ja taiteellisen prosessin valvonta ovat kuitenkin vain osa laajaa työnkuvaani.

Oopperan toiminta on monimutkainen yhtälö taidetta, hallintoa ja taloutta.

Kansallisooppera on monipuolinen taidelaitos. Toimintamme laajuus yllättää monet asiaan vihkiytymättömät. Taiteellisen johtajan vastuu ei rajoitu ainoastaan päänäyttämöteoksiin, sillä teemme kausittain myös paljon muuta: konsertteja, taltiointeja ja yleisötyön tuotantoja.

Linjajohtajana vastuualueeseeni kuuluu myös laaja hallinnollinen vastuu. Oopperan toiminta on monimutkainen yhtälö taidetta, hallintoa ja taloutta.

Olen kiitollinen siitä, että tämän haastavan kokonaisuuden hallinnollista ja taiteellista vastuuta jakaa kanssani joukko äärimmäisen ammattitaitoisia ja sitoutuneita kollegoita. Hyvä tiimi on onnistumisen edellytys. Kun ryhmän jäsenten vahvuudet täydentävät toisiaan, yhteinen päämäärä on selkeä ja kommunikaatio toimii. Ooppera on monelle meistä enemmän kuin työ, se on elämäntapa.

Ooppera herättää myös intohimoja ja odotuksia, eikä toimintamme jätä ketään kylmäksi. Olen kuudessa vuodessa oppinut elämään erilaisten debattien keskiössä ja tahtotilojen ristitulessa. Totuttelua se on kuitenkin vaatinut. Toisinaan olen tunnistanut jaksamiseni rajat vasta kun ne on ylitetty. Onneksi on erilaisia voimauttavia palautumismuotoja perinnepuutarhan hoidosta kuntosaliin ja Netflix-terapiaan. Kaikkein parasta minulle on kuitenkin laulaminen. Laulaessa pääsen täysin irti budjeteista tai suunnittelun dead lineistä.

Mieluisinta työssäni on saada todistaa idean muuttumista käytännöksi eli nähdä kuinka oopperaproduktio saa pikkuhiljaa muotonsa.

Mieluisinta taiteellisen johtajan työssäni on saada todistaa idean muuttumista käytännöksi eli nähdä kuinka oopperaproduktio saa pikkuhiljaa muotonsa. Prosessi voi kestää vuosia ja se kiihtyy kohti ensi-iltaa. Kerros kerrokselta tuotantoon lisätään uusia elementtejä; suunnittelijat, asiantuntijat ja taiteilijat tuovat oman panoksensa mukaan sovitussa aikataulussa. Vaikka ennakointi ja tarkka suunnittelu ovat kaiken A ja O, ei prosessia koskaan voi täysin lyödä lukkoon alkuvaiheessa. Epävarmuutta, keskeneräisyyttä ja muuttujia pitää tässä tehtävässä sietää.

Viime aikoina on huomioni ollut pitkälti uuden oopperalaulajien työehtosopimuksen neuvottelemisessa.  Yli vuoden kestänyt neuvotteluprosessi on nyt saatu päätökseen ja osapuolet ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen. Tällä sopimusratkaisulla työntekijä- ja työnantajapuoli ovat yhteisymmärryksessä vahvistaneet edellytyksiämme vastata edessä oleviin haasteisiin.

Kuuluvatko työehtosopimusneuvottelutkin taiteellisen johtajan vastuulle, ihmettelee moni kysyjä. Monipuolisen työnkuvani eri osa-alueet, olivat ne sitten taiteellisia, hallinnollisia tai taloudellisia, palvelevat kuitenkin kaikki oopperan ydintehtävää, korkealaatuisen oopperaesityksen syntymistä. Lopulta kaikessa on kyse taiteesta!

 

Lilli Paasikivi
Oopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi avaa blogissaan maailmaa teosten takaa ja kertoo Oopperan arjesta, iloista ja haasteista.