Gå till innehållet
Ooppera ja Baletti_lapsi

Stöd framtidens förmågor

Vilka är framtidens toppkoreografer, dirigenter, stjärndansare och operasångare? Hur ser framtidens opera och balett ut?

Vi vill se till att den finländska opera- och balettkonsten blomstrar också under de följande hundra åren. Bliv konstmecenat och var med om att bygga upp framtiden.

Donationsmål

Var med om att bygga Operans och Balettens framtid och donera åt Opera Beyond projektet. Målet med detta mångåriga, ambitiösa och internationella projekt är att inom immersiv upplevelse och bruk av ny teknologi göra Finlands nationalopera och -balett till en internationell föregångare på sitt område fram till år 2022. Läs mer om Opera Beyond. 

Du kan också göra donationer till Operans och balettens stödstiftelses fonder. Stiftelsen delar ut understöd och stipendier såväl till konstnärer som till Operans och Balettens övriga professionella medarbetare. Stiftelsen kan också stödja konstnärlig verksamhet som befrämjar opera- och balettkonsten genom donationer till Nationaloperan och -baletten rs.

Hitta bland fonderna det för dig lämpligaste donationsmålet. Observera att donation till Opera Beyond samt donationer till olika fonder måste göras som skilda betalningar.

Tue tulevaisuuden toivoja. Ryhdy taidemesenaatiksi ja tee lahjoitus Oopperalle ja Baletille.
Maria Mannermaa

”Sångarna måste ha kontinuerlig omsorg om sitt instrument: rösten och kroppen. Kurser och tävlingar ökar motivationen att utveckla den egna rösten.”

MARIA MANNERMAA, SOPRAn
Ooppera ja Baletti_kansallisooppera_viulisti_Minna Linnove-Pulakka

”Jag har fått stipendier för privatlektioner. Där har det gällt att omhulda speltekniken: om man alltid spelar på samma sätt, upprätthåller man inte spelfärdigheten.”

MINNA LINNOVE-PULAKKA, ALTVIOLINIST
Ooppera ja Baletti_stipendiaatit_Emrecan Tanış

“Jag fick nyligen ett stipendium för att utveckla mig inom yrket. Med det understödet kommer jag att gå på sommarkurser vid ImPulsTanz i Wien.”

Emrecan Tanış, danSARE & KOREOGRAF
Ooppera ja baletti_kansallisooppera_puvustamo_Pipsa Keski-Hakuni

”Jag sökte ett stipendium för mina studier. Jag forskar i representation av djur på scenen med rekvisita, scenografi och kostym.”

Pipsa Keski-Hakuni, REKVISITÖR
Ooppera ja Baletti_kansallisooppera_stipendiaatit_Petri Sarkkila

”År 2016 sökte jag ett stipendium för att delta i det internationella evenemanget Live Design International, som riktar sig till dem som arbetar med liveproduktioner. Workshoparna och mötena med kollegerna var lärorika.”

Petri Sarkkila, LJUSOPERATOR
Ooppera ja Baletti_kansallisooppera_Erica Back

”Med stöd av ett stipendium har jag fått sånglektioner av Christiane Iven i München. Hennes sångtimmar har verkligen varit nyttiga för min sångteknik.”

Erica Back, mezzosopran
Ooppera ja Baletti_stipendiaatit_Samuli Peltonen

”Utan stöd från Värdeinstrumentfonden och Mandatum Life skulle det vara helt omöjligt att få traktera ett instrument av detta slag. Sådana instrument har man inte själv råd med.”

Samuli Peltonen, SOLOCELLIST
Ooppera ja baletti_kansallisbaletti_Viola Länsivuori

”Jag har sökt stipendium till sommarkurser ett par gånger under de senaste åren samt till provdans utomlands. Erfarenheterna utomlands är viktiga för utvecklingen.”

Viola Länsivuori, balETTDANSARE

Esa-Pekka rekommenderar: bliv konstmecenat

Bemärkelsedagsdonationer

Tue tulevaisuuden toivoja. Ryhdy taidemesenaatiksi ja tee lahjoitus Oopperalle ja Baletille.

En förestående bemärkelsedag?

Bemärkelsedag på kommande är ett utmärkt sätt att stödja opera- och balettkonsten. Du kan välja en existerande fond eller ta kontakt med vårt medelanskaffningsteam för att planera ett eget mål.

Stordonationer

Tue tulevaisuuden toivoja. Ryhdy taidemesenaatiksi ja tee lahjoitus Oopperalle ja Baletille.

Stordonationer

Vill du göra en stordonation till något mål som är viktigt för dig? Tag kontakt med vårt medelanskaffningsteam.

Enligt lagen om inkomstskatt kan samfund avdra i beskattningen en donation av storleken 850–50 000 euro, som är riktad till Nationaloperan och -baletten sr eller Operans och balettens stödstiftelse.

Testamentdonationer

Tue tulevaisuuden toivoja. Ryhdy taidemesenaatiksi ja tee lahjoitus Oopperalle ja Baletille.

Lämna en gåva i arv till konsten

Vill du lämna någonting bestående till kommande släktled – till förmån för opera- och balettkonsten? Tag kontakt och diskutera med oss olika möjligheter att testamentera en gåva. Du kan testamentera antingen en del av eller hela din kvarlåtenskap till ett mål som är speciellt viktigt just för dig.

Kontakt

Heidi Almi, chef för intressegrupparbetet

”Opera och balett är konstformer som förenar allt det som är kärt och viktigt för mig: musik, rörelse och det visuella.”

Kontakt
040 511 4348
heidi.almi@opera.fi

Medelanskaffningstillstånd

Finlands nationalopera och -balett sr

Finlands nationalopera och -balett sr har Polisstyrelsens penninginsamlingstillstånd RA/2021/342 som beviljades den 19.3.2021 och är i kraft tills vidare i hela landet förutom Åland. De insamlade medlen används för stiftelsens verksamhet och befrämjandet av opera och balettkonst.

Operans och balettens stödstiftelse sr

Operans och balettens stödstiftelse sr har Polisstyrelsens penninginsamlingstillstånd RA/2021/91 som beviljades 28.1.2021 och är i kraft från 1.2.2021 i hela landet förutom Åland. De insamlade medlen används för att stödja opera- och balettkonsten samt som bidrag till dem som arbetar med opera och balett.

Hur används de insamlade medlen?

Finlands nationalopera och -balett sr

Penninginsamlingens medel används till stiftelsens allmännyttiga verksamhet för att befrämja opera- och balettkonsten. Medlen läggs inte till stiftelsens kapital utan de insamlade medlen används omedelbart till ändamål som stipuleras i stiftelsens regler på följande vis.

De insamlade medlen används:

För att stödja Operans och balettens konstnärliga verksamhet. De insamlade medlen kan riktas till förverkligande av opera- och balettproduktioner i den mån det är fråga om verksamhet som stöder och ger mervärde åt opera- och balettproduktionerna (såsom att anställa gästspelande artister, vissa utvalda verk på huvudscenen, att organisera turnéverksamhet som bidrar till att göra opera och balett mera kända, till utgifter för avgiftsfria opera- och balettinspelningar samt andra utgifter som vållas av föreställningsverksamheten).

Till stöd för publikarbetet. Publikarbetet är deltagande konstnärlig verksamhet, föreställningar och evenemang som riktas till specialgrupper samt kompletterande utbildning till personal som redan sysslar professionellt med publikarbete.

Insamlade medel kan inte användas som stöd till Balettläroanstalten eller grundutbildning i konst  och inte heller för att idka eller stöda affärsverksamhet som möjliggörs av stiftelsens regler.

Operans och balettens stödstiftelse sr

De insamlade medlen används:

Till bidrag och stipendier till skapande eller utövande artister inom opera- och balettkonst samt till andra personer som arbetar i stödfunktioner för opera- och balettkonst. Bidrag kan beviljas nationellt eller internationellt.

Till stöd för Finlands nationalopera och -balett rs:skonstnärliga verksamhet genom att anskaffa värdefulla instrument till musikerna, för att stödja opera- eller baletturnéer till andra delar av Finland eller utomlands, för att sätta upp opera riktad till barn och aktiva workshoppar på annat håll i Finland, för att bekosta gästspel av en internationellt betydande artist, koreograf, dirigent eller motsvarande som inte annars skulle vara möjligt, för produktion av scenografi och kostym till opera- och balettproduktioner i den mån det är fråga om bidrag som stöder produktionerna och ger mervärde. Därtill kan insamlade medel användas för befrämjandet av opera- och balettkonst och till att göra operahuset mera representativt, trivsamt och känt i det egna landet och internationellt genom anskaffning av konstverk och inventarier.