Gå till innehållet

Operans och Balettens administration

Nationaloperans och -balettens verksamhet styrs av Stiftelsen för Finlands nationalopera och -balett. Stiftelsens organ består enligt stadgarna av en styrelse och ett förvaltningsråd, samt en verkställande direktör som benämns chefdirektör.

Styrelsen ansvarar under sitt treåriga mandat enligt lagen om stiftelser för användningen av Nationaloperans och -balettens medel, utnämningen av chefer samt strategin och repertoarpolitiken. Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka stiftelsens förvaltning, fastställa verksamhetsberättelsen och bokslutet samt upprätthålla samhällsrelationerna.

Styrelse

Förvaltningsrådet

Ledningsgrupp 2019

Operans och balettens ledning

Chefdirektör för Finlands nationalopera och -balett är Gita Kadambi. Hon ansvarar bl.a. för ledningen av verksamheten och förvaltningen, uppföljningen av budgeten, samarbetet med styrelsen samt rekryteringen av anställda och andra anställningsärenden.

Operachefen är Lilli Paasikivi och balettchefen Madeleine Onne.

Samhället stöder opera och balett

Samhället stöder opera- och balettkonst så att var och en ska ha möjlighet att njuta av föreställningarna. På grund av coronapandemin var Finlands nationaloperas- och baletts föreställningar, gratisevenemang samt verksamhet för barn inställda utgående från myndigheternas beslut 12 mars–3 juni och 23 november–31 december 2020. Under avbrotten i föreställningsverksamheten satsades det särskilt på att erbjuda publiken direktsändningar och inspelningar av opera- och balettuppföranden i tjänsten Stage24 som blev en tredje, digital scen.

Nationaloperans och -balettens totala driftskostnader för 2020 uppgick till 63,8 miljoner euro och nettokostnaderna med beaktande av hyresbidraget från staten var 52,1 miljoner. 61,7 % av finansieringen utgjordes av statens verksamhetsbidrag.

Egenfinansieringsgraden 2020 var 10,3 %. Den sjönk avsevärt på grund av verksamhetsavbrotten och den begränsade användningen av salongskapaciteten (21,3 % 2019). Huvudstadsregionens kommuner Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla stödde verksamheten med sammanlagt 8,4 % av hela budgeten, i proportion till besökarmängderna. Statens hyresbidrag för operahuset som ägs av Senatfastigheter täckte 18,3 % av finansieringen och statsandelen 1,3 % av Balettläroanstaltens verksamhet.

Föreställningarnas uppsättning kräver mycket hantverk – 80 % av driftskostnaderna är personalkostnader.
Operan har närmare 300 000 besökare årligen.