Gå till innehållet

Finlands nationalopera söker en konstnärlig ledare

Då mandatperioden för operans nuvarande konstnärliga ledare tar slut, söker vi en konstnärlig ledare för tidsbunden anställning under perioden 1.8.2023–31.7.2027. Avtalet inkluderar även en förlängningsoption på tre år. Introduktionen till uppgiften och repertoarplaneringen inleds på deltid enligt avtalet redan tidigare.

Nationaloperans konstnärliga ledare är en betydande nationell och internationell aktör. Den konstnärliga ledaren drar upp riktlinjerna för den finländska operakonstens framtid tillsammans med högt kvalificerade proffs som är starkt engagerade i sitt arbete. På den konstnärliga ledarens utsiktsplats över kulturfältet är det också möjligt att påverka konstens ställning i samhället.

Din uppgift som operans konstnärliga ledare är att upprätthålla och utveckla Nationaloperans höga konstnärliga nivå i enlighet med vår strategi. Vi förväntar oss att du har kunskap om operakonsten, ett konstnärligt perspektiv och visionsförmåga, språkkunskap, kännedom om det internationella nätverket samt förmåga att bilda nätverk och påverka inom det finländska samhället.

För framgångsrik skötsel av uppgiften behöver du också förmåga att organisera, delegera och leda verksamheten på ett långsiktigt och ekonomiskt hållbart sätt. Du har utmärkta chefs- och interaktionsfärdigheter.

Den konstnärliga ledarens uppgifter omfattar bland annat konstnärlig och produktionsrelaterad planering av Nationaloperans repertoar samt rekrytering av operasångare, övrig personal vid operaavdelningen och gästartister. Såväl Nationaloperans orkester som sångavdelningen lyder under den konstnärliga ledaren. Den konstnärliga ledaren är chef för sin avdelning och ansvarar för avdelningens budgetering och ekonomiska uppföljning. I egenskap av medlem i Nationaloperans och -balettens ledningsgrupp deltar den konstnärliga ledaren i planeringen av verksamheten och strategin för hela huset. Den konstnärliga ledaren rapporterar till chefdirektören.

Finlands nationalopera och nationalbalett är en nationell konstinstitution och ett opera- och baletthus på hög internationell nivå. Gästföreställningar, elevoperor, föreställningsinspelningar och streamade föreställningar samt tv- och radiosändningar förmedlar verksamheten överallt i Finland och i världen. Varje år framförs i regel fyra nya operapremiärer och tre balettpremiärer. Dessutom framförs också verk som tagits med i repertoaren tidigare, vilket innebär att Operans och Balettens repertoar växlar varje vecka och under ett år framförs upp till tiotals olika verk. Vid sidan av välkända klassiker framförs också ny opera och dans och i synnerhet inhemska nyheter.

Chefdirektör Gita Kadambi ger mer information om uppgiften tisdagen den 29 mars kl. 10–11.30 (CET 9–10.30 am) och onsdagen den 6 april kl. 18–19.30 (CET 5–6.30 pm) tfn +358 40 163 8590.

 

Ansökningsanvisningar:

Vi samarbetar med Odgers Berndtson Finland Oy. Vi ber intresserade lämna in en konfidentiell ansökan senast den 19 april 2022 till e-postadressen: office@odgersberndtson.fi