Gå till innehållet

Nationaloperan och -baletten inleder samarbete med Evli Bank

Evli Bank, som specialiserat sig på placeringar, inledde i början av 2018 ett samarbete med Nationaloperan och -baletten. I centrum för samarbetet står starka upplevelser för Evlis kunder, personal och andra intressentgrupper. Samtidigt stöder Evli finländsk kultur, kreativitet och kompetens. Avtalsparterna förenas av kvalitet, inhemskhet och ett starkt internationellt samarbete.

”Våra varumärken fungerar bra tillsammans. Gemensamt för Evli och Nationaloperan och -baletten är verksamhetsprecisionen och tjänsternas höga kvalitet, vilket i kombination med passionen erbjuder unika kundupplevelser”, konstaterar Evli Banks verkställande direktör Maunu Lehtimäki.

Nationaloperan och -baletten har aktivt satsat på att utveckla sin samarbetsverksamhet under de senaste åren. Till de nya projekten hörde också samarbetet med Finnair under Nationalbalettens Japanturné våren 2017 och samarbetet med Kalevala Koru i anslutning till verket Kalevalalandet hösten 2017.

”Det är fantastiskt att Evli blir en del av vår familj. Gemensamt för oss båda är en vilja att stärka och upprätthålla det inhemska kunnandet samt erbjuda oförglömliga upplevelser för kunderna. Vårt hus är fullt med professionella inom olika branscher och det är fint att Evli är med och stöder opera- och balettkonsten”, konstaterar Gita Kadambi, chefdirektör för Finlands nationalopera och nationalbalett.

Finlands nationalopera och nationalbaletts verksamhet stöds av undervisnings- och kulturministeriet samt Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer. Huvudsamarbetspartner är Varma och Helsingin Sanomat.

Läs mer om våra samarbetspartner