Gå till innehållet

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka stiftelsens för Finlands Nationalopera förvaltning, fastställa verksamhetsberättelsen och bokslutet samt upprätthålla samhällsrelationerna.

Ledamöter och ersättare under mandatet 2016–2019

Utnämnda av Undervisnings- och kulturministeriet

Riksdagsledamot Pertti Salolainen

Matti Ahde

Företagare Reijo Ojennus

Riksdagsledamot Hanna Kosonen

Riksdagsledamot Paavo Arhinmäki

Riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto

Riksdagsledamot Mats Löfström

Utnämnda av Esbo stad

Emeritusintendent Ari Tapani Väisänen

Stadsstyrelsen, vice ordförande Markku Sistonen

Utnämnda av Helsingfors stad

Biträdande chefdirektör Jan Vapaavuori

Filosofie magister Meri Vennamo

Utnämnd av Grankulla stad

Vicehäradshövding Tiina Rintamäki-Ovaska

Utnämnda av Vanda stad

Lektor Anitta Orpana

Intressentgruppsledare Markku J. Jääskeläinen

Utnämnda av förvaltningsrådet

Verkställande direktör Risto Murto

Chefdirektör Erkki Liikanen

Representanter för personalen

Kommunikationsplanerare Heli Rislakki

Operasufflör Pasi Eskelinen

Operasångare i kören Helinä Siltanen

Jurist Anita Prusila, sekreterare i förvaltningsrådet