Gå till innehållet

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka stiftelsens för Finlands Nationalopera förvaltning, fastställa verksamhetsberättelsen och bokslutet samt upprätthålla samhällsrelationerna.

Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka stiftelsens för Finlands Nationalopera förvaltning, fastställa verksamhetsberättelsen och bokslutet samt upprätthålla samhällsrelationerna.

Ledamöter och ersättare under mandatet 2019–2022

Utnämnda av Undervisnings- och kulturministeriet

Riksdagsledamot Jutta Urpilainen

Riksdagsledamot Pertti Salolainen

Riksdagsledamot Kimmo Kivelä

FT Sakari Puisto

Riksdagsledamot Paavo Arhinmäki

Riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto

Riksdagsledamot Mats Löfström

Utnämnda av Esbo stad

Pedagogie magister, lärare Inka Hopsu

Stadsstyrelsen, vice ordförande Markku Sistonen

Utnämnda av Helsingfors stad

Borgmästare Jan Vapaavuori

Tuula Haatainen

Utnämnd av Grankulla stad

Vicehäradshövding Tiina Rintamäki-Ovaska

Utnämnda av Vanda stad

Lektor Anitta Orpana

Säde Tahvanainen

Utnämnda av förvaltningsrådet

Verkställande direktör Risto Murto

Pilotices magister Erkki Liikanen

Representanter för personalen

Dansare Jouka Valkama

Operasufflör Pasi Eskelinen

Kundbetjänare Anu Varjonen

Jurist Anita Prusila, sekreterare i förvaltningsrådet

Ledamöter och ersättare under mandatet 2016–2019

Utnämnda av Undervisnings- och kulturministeriet

Riksdagsledamot Pertti Salolainen

Matti Ahde

Företagare Reijo Ojennus

Riksdagsledamot Paavo Arhinmäki

Riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto

Riksdagsledamot Mats Löfström

Utnämnda av Esbo stad

Emeritusintendent Ari Tapani Väisänen

Stadsstyrelsen, vice ordförande Markku Sistonen

Utnämnda av Helsingfors stad

Biträdande chefdirektör Jan Vapaavuori

Filosofie magister Meri Vennamo

Utnämnd av Grankulla stad

Vicehäradshövding Tiina Rintamäki-Ovaska

Utnämnda av Vanda stad

Lektor Anitta Orpana

Intressentgruppsledare Markku J. Jääskeläinen

Utnämnda av förvaltningsrådet

Verkställande direktör Risto Murto

Chefdirektör Erkki Liikanen

Representanter för personalen

Kommunikationsplanerare Heli Rislakki

Operasufflör Pasi Eskelinen

Operasångare i kören Helinä Siltanen

Jurist Anita Prusila, sekreterare i förvaltningsrådet