Gå till innehållet

Sångare som uppträder på Finlands nationalopera

På Finlands nationalopera uppträder årligen tiotals inhemska och utländska sångare. Vissa hör till den månadsavlönade personalen och vissa anställs för en specifik produktion. För närvarande har Nationaloperan 53 fast anställda operasångare som antingen har solistuppdrag eller uppträder mångsidigt i solistiska roller samt som operasångare i kören, beroende på säsong och repertoar. Därtill knyts tiotals gästande solister till olika verk varje säsong. Solisternas tidigare uppdrag finns i Nationaloperans databas Encore.

Operasångare vid Finlands nationalopera

Sopraner

Meriliinu Haataja
Meriliinu Haataja
Yukie Hada
Yukie Hada
Helianna Herkkola
My Johansson
My Johansson
Paivi Karjalainen
Päivi Karjalainen
Krista Kujala
Johanna Lehesvuori
Leena Liimatainen
Leena Liimatainen
Maria Mannermaa
Maria Mannermaa
Mervi Rautiainen
Mervi Rautiainen
Tatjana Romanova-Vorontsova
Tatjana Romanova-Vorontsova
Helina Siltanen
Helinä Siltanen
Satu Kristina Jaatinen
Satu-Kristina Vesa
Tove Aman
Tove Åman

Mezzosopraner

Anna Belysheva
Zyrianova Polina
Polina Liiv
Sirpa Nuuttila
Sirpa Nuuttila
Mari Sares
Mari Sares
Natalia Vinogradova
Natalia Vinogradova

Altar

Maria Lenart
Maria Lenart
Anu Ontronen
Anu Ontronen
Tuula Paavola
Tuula Paavola
Evgeniia Podymalkina
Evgeniia Podymalkina
Merle Silmato
Merle Silmato
Getter Unt
Ida Wallén

Tenorer

Jyrki Anttila
Jyrki Anttila
Joonas Eloranta
Joonas Eloranta
Janne Erkkilä
Janne Erkkilä
Hattunen Heikki
Heikki Hattunen
Roland Liiv
Roland Liiv
Topias Lundell
Jere Martikainen
Jere Martikainen
Jussi Miilunpalo
Jussi Miilunpalo
Juha Moisio
Juha Moisio
Simo Mäkinen
Simo Mäkinen
Mika Pohjonen
Mika Pohjonen
Juhana Suninen
Juhana Suninen
Olavi Suominen
Olavi Suominen
Petri Vesa
Petri Vesa

Barytoner

Dong-Hoon Han
Dong-Hoon Han
Ari Hosio
Ari Hosio
Arto Hosio
Arto Hosio
Jussi Merikanto
Jussi Merikanto
Jarmo Ojala
Jarmo Ojala
Marko Puustinen
Marko Puustinen
Tuomas Tuloisela
Tuomas Tuloisela

Basar

Visa Kohva
Robert McLoud
Robert McLoud
Andrus Mitt
Andrus Mitt
Marko Nykanen
Marko Nykänen
Juha Pikkarainen
Juha Pikkarainen
Petri Pussila
Petri Pussila
Koit Soasepp
Koit Soasepp
Matti Turunen
kuoro

Finlands nationaloperas kör

De flesta av Nationaloperans fast anställda operasångare utgör Finlands nationaloperas kör, som är den enda heltidsanställda yrkeskören i Finland. Den inledde sin verksamhet som organiserad yrkeskör 1945. Körens sammansättning varierar enligt produktion. För operor som kräver en större besättning kompletteras kören med sångare från tilläggskören. Operan har också en barnkör med 50 sångare. Nationaloperans körmästare är Marge Mehilane och Marco Ozbič.

Gästande sångare vid Finlands nationalopera

Gästande sopraner

Veronika Dzhioeva
Veronika Dzhioeva
Reetta Haavisto
Olga Heikkilä
Olga Heikkilä
Jenni Hietala
Marika Hölttä
Sanna Iljin
Johanna Isokoski
Johanna Isokoski
Annika Leino
Jenni Lättilä
Jenni Lättilä
Karita Mattila
Karita Mattila
Hannakaisa Nyrönen
Mari Palo
Mari Palo
Hanna Rantala
Hanna Rantala
Johanna Rusanen
Johanna Rusanen
Marjukka Tepponen
Marjukka Tepponen
Miina-Liisa Värelä

Gästande mezzosopraner

Niina Keitel
Monika-Evelin Liiv
Ruut Mattila
Ruut Mattila
Merja Mäkelä
Merja Mäkelä
Jeni Packalen
Jeni Packalen
Elli Vallinoja
Elli Vallinoja

Gästande tenorer

Markus Nykänen
Markus Nykänen
Eduardo Aladren
Eduardo Aladren
Tuomas Katajala
Lasse Penttinen
Ville Salonen

Gästande barytoner

Sampo Haapaniemi
Tommi Hakala
Tommi Hakala
Arttu Kataja
Simon Mechlinski
Markus Nieminen
Mika Nikander
Àngel Òdena
Claudio Otelli
Claudio Otelli
Aarne Pelkonen
Aarne Pelkonen
Jukka Romu
Jukka Romu
Ville Rusanen, photo Heikki Tuuli
Ville Rusanen
Waltteri Torikka
Waltteri Torikka
Olli Tuovinen
Olli Tuovinen
Jussi Vänttinen
Jussi Vänttinen
Tiitus Ylipää
Tiitus Ylipää

Gästande basbarytoner

Jouni Kokora

Gästande basar

Heikki Aalto
Heikki Aalto
Hannu Forsberg
Hannu Forsberg
Jyrki Korhonen
Jyrki Korhonen
Nicholas Soderlund
Nicholas Söderlund