Gå till innehållet

Styrelsen för Finlands nationalopera och nationalbalett ansvarar för användningen av stiftelsens medel, utnämningen av direktörer, strategin och repertoarpolicyn. Styrelsen har sammanlagt 9 medlemmar. Undervisnings- och kulturministeriet utser styrelseordföranden och 4 medlemmar för en treårig mandatperiod. Helsingfors, Esbo och Vanda städer utser sammanlagt 4 medlemmar. Dessutom har styrelsen 3 medlemmar som representerar och utses av personalen.

Operans och Balettens styrelse

Sammansättning från och med avslutandet av förvaltningsrådets ordinarie möte den 6 april 2022 till och med avslutandet av det ordinarie mötet i april 2025

Ledamöter som utnämnts av Undervisnings- och kulturministeriet (5)

MD Leena Niemistö, ordförande
Utvecklingsdirektör Riitta Björkenheim
PD Sixten Korkman, vice ordförande
Ombudsman Antti Mykkänen
Styrelseproffs Kerttu Tuomas

Ledamot som utnämnts av Esbo stad (1)

Företagare Jaana Jalonen

Ledamöter som utnämnts av Helsingfors stad (2)

Författare, redaktör Minna Lindgren
Direktör Tatu Rauhamäki

Ledamot som utnämnts av Vanda stad (1)

FM Jukka Hako

Representanter för personalen (3, närvaro- och yttranderätt, ingen rösträtt)

Sufflör Pasi Eskelinen
Operasångare Maria Mannermaa
Orkestermusiker Timo Pulakka

Föredragande i styrelsen

Chefdirektör Gita Kadambi

Sekreterare i styrelsen

Chefsjurist Anita Prusila