Gå till innehållet

Styrelsen vid stiftelsen för Finlands Nationalopera ansvarar under sitt treåriga mandat enligt lagen om stiftelser för användningen av medel, utnämningen av chefer samt strategin och repertoarpolitiken.

Styrelse

Styrelsens sammansättning under mandatperioden 20192022:

Ledamöter som utnämnts av Undervisnings- och kulturministeriet

Verkställande direktör Leena Niemistö, ordförande
Direktör Leif Jakobsson
Sixten Korkman
Ekonomidirektör Pekka Pajamo
Personaldirektör Kerttu Tuomas

Ledamot som utnämnts av Esbo stad

Företagare Jaana Jalonen

Ledamöter som utnämnts av Helsingfors stad

Tuuli Kousa
Riksdagsledamot Wille Rydman

Ledamot som utnämnts av Vanda stad

Jukka Hako

Representanter för personalen (närvaro- och yttranderätt, ingen rösträtt)

Scenarbetare Kalle Rannikko
Orkestermusiker Timo Pulakka
Operasångare Arto Hosio

Föredragande i styrelsen (ingen rösträtt)

Chefdirektör Gita Kadambi

Sekreterare i styrelsen (ingen rösträtt)

Jurist Anita Prusila

Styrelsen 2016–2019

Styrelsens sammansättning under mandatperioden 2016-2019:

Ledamöter som utnämnts av Undervisnings- och kulturministeriet

Verkställande direktör Leena Niemistö, ordförande
Direktör Leif Jakobsson
Ekonomidirektör Pekka Pajamo
Personaldirektör Kerttu Tuomas
Riksdagsledamot Jutta Urpilainen

Ledamot som utnämnts av Esbo stad

Företagare Jaana Jalonen

Ledamöter som utnämnts av Helsingfors stad

DI Matti Hirvikallio
Direktör Mari Puoskari

Ledamot som utnämnts av Vanda stad

Senior Advisor Tapani Mäkinen

Representanter för personalen (närvaro- och yttranderätt, ingen rösträtt)

Scenarbetare Kalle Rannikko
Orkestermusiker Timo Pulakka
Balettdansare Jouka Valkama

Föredragande i styrelsen (ingen rösträtt)

Chefdirektör Gita Kadambi

Sekreterare i styrelsen (ingen rösträtt)

Jurist Anita Prusila

Medlemmar i styrelsen 2019–2022

Styrelse 2019