Gå till innehållet

Styrelse

Styrelsen vid stiftelsen för Finlands Nationalopera ansvarar under sitt treåriga mandat enligt lagen om stiftelser för användningen av medel, utnämningen av chefer samt strategin och repertoarpolitiken.

Styrelsens sammansättning under mandatperioden 2016-2019:

Ledamöter som utnämnts av Undervisnings- och kulturministeriet

Verkställande direktör Leena Niemistö, ordförande

Direktör Leif Jakobsson

Ekonomidirektör Pekka Pajamo

Personaldirektör Kerttu Tuomas

Riksdagsledamot Jutta Urpilainen

Ledamot som utnämnts av Esbo stad

Företagare Jaana Jalonen

Ledamöter som utnämnts av Helsingfors stad

DI Matti Hirvikallio

Direktör Mari Puoskari

Ledamot som utnämnts av Vanda stad

Senior Advisor Tapani Mäkinen

Representanter för personalen (närvaro- och yttranderätt, ingen rösträtt)

Scenarbetare Kalle Rannikko

Orkestermusiker Timo Pulakka

Balettdansare Jouka Valkama

Föredragande i styrelsen (ingen rösträtt)

Chefdirektör Gita Kadambi

Sekreterare i styrelsen (ingen rösträtt)

Jurist Anita Prusila

Medlemmar i styrelsen 2016–2019

Bakre raden: Timo Pulakka, Kalle Rannikko, Matti Hirvikallio, Pekka Pajamo, Tapani Mäkinen, Leena Niemistö, Jouka Valkama

I den främre raden: Jutta Urpilainen, Mari Puoskari, Anita Prusila, Gita Kadambi, Leif Jakobsson, Kerttu Tuomas, Jaana Jalonen