Gå till innehållet
Längd totalt 1 h 15 min
Gratisevenemang
Koulut
registration
Framförs på Finska

En energisk gympalektion för elever i första klass

Balettienergiaa pojille harjoitus

En workshop där dansare vid Nationalbalett håller en dansant gymnastiktimme. Lektionen börjar med en kort dansuppvisning och övergår sedan i arbete i mindre grupper under ledning av dansarna. I workshopen får vi pröva på akrobatik, piruetter och balansövningar samt göra styrketräning. Killarna får i workshopen bekanta sig med balett som sport och konstart. Målet är att inspirera 7-åriga killar till att dansa, att väcka nyfikenhet på balett och ge dem som vill en möjlighet att gå med i Balettläroanstaltens verksamhet.

Balettenergi också i er skola?

Workshoparna “Balettenergi för pojkar” arrangeras under vårterminerna på skolor i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Följande workshopar arrangeras på våren 2020.

Workshoparna är avsedda för alla pojkar i skolans första klass.

Workshopar erbjuds i januari-mars 2020. I varje skola arrangeras 1-2 workshopar (à 75 min.) kl. 8.00-10.30, enligt en särskilt överenskommen tidtabell. En workshop har plats för 30 killar. Om det finns fler killar som vill delta, arrangeras två workshopar.

Avsikten är att alla skolans 7-åringar deltar. Workshoparna genomförs i skolan gymnastiksal och en lärare bör närvara under hela workshopen.

Balettenergi för pojkar är gratis för skolorna.

Anmälningen för våren 2020

Anmälningen till workshopparna för våren 2020 börjar 12.11. kl. 9.00. Anmäla här

Workshoparnas tidpunkter är:

9.1.
10.1
21.–22.1.
24.1.
29.1.
31.1.
3.2.
10.–11.2.
26.2.
9.–11.3.
13.3.

De skolor som valts att delta får meddelande därom.

Soinisen koulun oppilaita työpajassa

Balett som hobby?

De pojkar som deltagit i workshoparna får en möjlighet att vara med om två gratis balettimmar vid Finlands Nationaloperas balettläroanstalt våren 2020. De som känner sig intresserade att studera balett kan söka inträde som elev vid Balettläroanstalten genom ett inträdes prov som arrangeras under våren.