Gå till innehållet
Längd totalt
Ingen paus
Föreställningar 20.8.-19.9.
Nytt på gång
Alminsalens foajé

Hur möts vi i en virtuell verklighet?

Virtuell verklighet är framtidens verktyg. Hur ändrar den vår kommunikation? Snabbmeddelanden och sakinnehåll behärskar vi, men hur ska vi förmedla känslor och förnimmelser till andra sidan av världen? Det nya virtuella konstverket Common Domain utforskar stora frågor i mänsklig interaktion och påminner oss att världen förändras bara när vi samarbetar med varandra.

Common Domain är öppen i Almisalens foajé 20.8.-13.9.2020. Du kan fördjupa dig i dess världar i samband med Laila.

Gratistillställning

Mediakonstnär Kalle Rasinkangas verk Common Domain är en interaktiv installation för en grupp som samlats. Till skillnad från det vanliga inom virtual reality-konst, är den inte en upplevelse bara för en enskild person, utan en gemensam skapelse av alla som deltar. Verkets inre värld påverkas av hur andra i samma rum rör sig eller hur många de är.

Common Domain inbjuder att uppleva och påverka verkets gång ur olika perspektiv – precis som en operaföreställning ser annorlunda ut om du själv är solist på scen, upplever varje detalj som åskådare i främsta raden eller följer föreställningen från sista balkong högst uppe under taket.

Upplev två verk på ett besök

Common Domain är öppen i Almisalens foajé i augusti. Du kan fördjupa dig i dess världar i samband med Laila. Läs mer om Esa-Pekka Salonens, Paula Vesalas, Tuomas Norvios och Ekho Collectives interaktiva Laila här.

Kalle Rasinkangas

Kalle Rasinkangas är mediakonstnär och ljuddesigner, och betraktar konst framförallt som kommunikation. Han inspireras av såväl friluftsliv som videospel och alla hans verk kännetecknas av en balansgång mellan det fysiska och det virtuella. Han har skapat bland annat virtual reality-verk, rums- och ljudinstallationer samt performanser.

Inom ramen för vårt projekt Opera Beyond är Kalle Rasinkangas det internationella forskningslaboratoriet Nokia Bell Labs första residenskonstnär i Norden.

kallerasinkangas.com