Gå till innehållet
Längd totalt
Huvudscenen
registration

Anmälning till huvudrepetitionerna under spelåret 2018–2019

Platser till de öppna huvudrepetitionerna delas ut i den ordning de kommer in med företräde för förstagångsbesökare. Gruppens storlek kan högst vara antingen två klasser eller ca 30 personer. Anmälan till huvudrepetitionerna görs på en blankett som kommer att finnas på denna sida enligt en given tidtabell. Grupper som ansökt om plats till de öppna repetitionerna får en bekräftelse inom två eller tre veckor.

Våren 2019

Till huvudrepetitionerna våren 2019 sker anmälan enligt nedanstående tidtabell via den finska sidan.

Anmälningen börjar måndagen den 14.1. kl. 9.00:

Må 18.3 kl. 11.00 Wozzeck (längd 1h 40m, ingen paus) Rekommenderas för över 12-åringar.
Fr 29.3 kl. 11.30 Anna Karenina (längd 1h 50m, 1 paus) Rekommenderas för över 9-åringar.
To 4.4 kl. 11.00 Aida (längd 3h 5m, 1 paus) Rekommenderas för över 12-åringar.

Anmälningen börjar måndagen den 25.3 kl. 9.00:

ke 8.5 kl. 11.30 K.V.G (längd 2h 10m, 2 pauser) Rekommenderas för över 12-åringar. FULLBOKAD
ti 21.5 kl. 18.00 ti 21.5.2019 kl. 18.00 Pelléas och Mélisande (längd 3h 45m, 1 paus, OBS! kvällsrepetition) ENBART gymnasier, yrkesläroanstalter och andra grupper. FULLBOKAD
to 23.5 kl. 11.00 Stor körgala (längd 2h, 1 paus) FULLBOKAD

Don Quijote

Före premiären

Ett verk förbereds länge innan det visas upp för publiken. Allting kulminerar, då repetitionerna flyttar från repetitionssalarna till scenen. De sista repetitionerna innan föreställningarna börjar kallas för huvudrepetitioner.

Vi erbjuder skolor och specialgrupper en chans att närvara vid huvudrepetitionerna som provpublik. Provpubliken ger dem som uppträder behövlig spänning och därmed försmak av situationen vid en egentlig föreställning.

Anmälning till huvudrepetitionerna sker på förhand enligt en tidtabell på en blankett som kommer upp på den finska sidan.

Anmälningsinstruktioner

Vi är glada att så många grupper har visat intresse att delta i de öppna repetitionerna. För att kunna erbjuda så många grupper som möjligt en chans att vara med är det viktigt att i samband med anmälan förse oss med alla följande uppgifter:

  • Har gruppen tidigare deltagit i en huvudrepetition? I så fall när?
  • Gruppens kontaktuppgifter (gruppens namn/skolans namn och klass-årskurs)
  • Gruppens storlek (vuxna och barn separat, max 2 klasser eller ca 30 personer)
  • Gruppens kontaktperson, telefonnummer, e-postadress och postnummer
  • En motivering varför just denna grupp borde få tillfälla att vara med om en repetition.
  • Särskild information om gruppen (t.ex. behov av rullstolsplatser)

Vi kan tyvärr inte ta ställning till bristfälliga anmälningar eller sådana som kommit per e-post. Det tar några veckor att behandla ansökningarna och därför kommer bekräftelsen om beviljade platser med ett litet dröjsmål.