Gå till innehållet
Längd totalt
Evenemang
Huvudscenen
registration

Före premiären

Ett verk förbereds länge innan det visas upp för publiken. Allting kulminerar, då repetitionerna flyttar från repetitionssalarna till scenen. De sista repetitionerna innan föreställningarna börjar kallas för huvudrepetitioner.

Vi erbjuder skolor och specialgrupper en chans att närvara vid huvudrepetitionerna som provpublik. Provpubliken ger dem som uppträder behövlig spänning och därmed försmak av situationen vid en egentlig föreställning.

Anmälning till huvudrepetitionerna sker på förhand enligt en tidtabell på en blankett som kommer upp på den finska sidan.

Anmälning till huvudrepetitionerna under spelåret 2021–2022

Platser till de öppna huvudrepetitionerna delas ut i den ordning de kommer in med företräde för förstagångsbesökare. På hösten 2021 kan gruppens storlek vara två klasser eller max. 30 personer på grund av det begränsade platsantalet. Till huvudrepetitionerna sker anmälan enligt nedanstående tidtabell via den finska sidan. Vänligen se anmälninginstruktioner.

Grupper som ansökt om plats till de öppna repetitionerna får en bekräftelse inom två eller tre veckor. I samband med vissa generalrepetitioner arrangeras också workshoppar om verket. De meddelas separat till dem som kommit med på det aktuella genrepet. Vänligen observera att ändringar är möjliga.

Operans och Balettens öppna generalrepetitioner säsongen 2021–2022

Anmälan till höstens generalrepetitioner börjar 29.9.2021 kl. 9.00:

må 22.11. kl 11:30 Nötknäpparen och Råttkungen (längd 2 t 20 min, 1 paus)
BARA för årskurserna 1–5

ti 23.11. kl 11:30 Nötknäpparen och Råttkungen (längd 2 t 20 min, 1 paus)
BARA för årskurserna 1–5

on 8.12. kl 11:00 La Traviata (längd 2 t 35 min, 1 paus)
Vi rekommenderar genrepet för över 9-åringar.

 

Anmälan till vårens sista generalrepetitioner början 21.2.2022 kl. 9.00:

må 14.3. kl 18:00 Salome (längd 1 t 50 min, INGEN paus) (Notera! Kvällsträning)
ENDAST på gymnasier, yrkesskolor och andra grupper!

on 4.5. kl 11:30 Trippel: Made in Finland (längd 2 t 5 min, 2 pauser)
Vi rekommenderar genrepet för över 9-åringar.

Anmälningsinstruktioner

Vi är glada att så många grupper har visat intresse att delta i de öppna repetitionerna. För att kunna erbjuda så många grupper som möjligt en chans att vara med är det viktigt att i samband med anmälan förse oss med alla följande uppgifter:

  • Har gruppen tidigare deltagit i en huvudrepetition? I så fall när?
  • Gruppens kontaktuppgifter (gruppens namn/skolans namn och klass-årskurs)
  • Gruppens storlek (vuxna och barn separat, max 2 klasser eller ca 30 personer)
  • Gruppens kontaktperson, telefonnummer, e-postadress och postnummer
  • En motivering varför just denna grupp borde få tillfälla att vara med om en repetition.
  • Särskild information om gruppen (t.ex. behov av rullstolsplatser)

Vi kan tyvärr inte ta ställning till bristfälliga anmälningar eller sådana som kommit per e-post. Det tar några veckor att behandla ansökningarna och därför kommer bekräftelsen om beviljade platser med ett litet dröjsmål.