Gå till innehållet
orkesteri

Bravoklubben upphör

Bravoklubbens verksamhet upphör på våren 2021. Vi vill rikta ett varmt tack till klubbens medlemmar och andra vänner av opera och balett som har deltagit i verksamheten. Inkomsterna från Bravoklubben har använts till att stödja bland annat Nationalbalettens ungdomsgrupp, Projektet Opera Beyond samt Balettläroanstalten.

Närmare information:

Heidi Almi, chef för intressegruppsarbetet, (040 511 4348), heidi.almi[at]opera.fi

Stämningar från klubbträffar

Bravoklubbens sammankomster har besökts av bland andra chefdirektören Gita Kadambi, Operans konstnärliga chef Lilli Paasikivi, Balettens konstnärliga chef Madeleine Onne, dirigenten och tonsättaren Esa-Pekka Salonen, mezzosopranen Anne Sofie von Otter, sopranen Marjukka Tepponen, tonsättaren Jaakko Kuusisto, solodansaren Rebecca King, balettmästaren Anu Sistonen, regissören Anna Kelo och produktionschefen Jere Pensikkala.

Därtill har klubbmedlemmarna bekantat sig med scenografiverkstadens verksamhet under ledning av verkstadschefen Tapio Säkkinen och fått tillfälle att besöka förråden i Nurmijärvi med lagermästaren Anders Mattsson. Klubbmedlemmarna har fått följa med balettdansarnas och koreografens arbete i Balettsalen samt opera- och balettrepetitioner på huvudscenen redan i ett tidigt skede. Därtill har medlemmarna fått tillfälle att njuta av Ungdomsgruppens och Balettläroanstaltens uppvisningar.