Gå till innehållet

Tryggt besök på Operan och Baletten

Inga samlingsrestriktioner gäller i Helsingfors och Nyland, så hela vår salongskapacitet är i bruk.

Kom i god tid, för det kan ta längre än normalt att komma in i huset och salongen. Vi förutsätter att alla våra kunder som är över 12 år använder munskydd, om deras hälsotillstånd tillåter det. Vår personal har också fått utbildning enligt anvisningarna. Anvisningarna och begränsningarna gäller tillsvidare.

Tack för att du följer dessa rutiner med oss. Då kan alla njuta tryggt av Operans och Balettens föreställningar också framöver.

Kom bara om du är frisk

Du kan avboka biljetter och servering fram till 7 timmar före föreställningens början. Läs mer om att inhibera biljetter och om avvikelser i försäljningsvillkoren. Deras värde återgår till ditt kundkonto. Saldot på ditt kundkonto ska användas under våren 2023.

Sköt hygienen

Använd munskydd. Det finns desinfektionsmedel för händerna vid alla garderober. Hosta eller nys i engångsnäsduk eller ärmen. Ta med dig eget munskydd.

Håll avstånd

Håll avstånd till andra besökare också i köer. Följ skyltningen och undvik närkontakt. Kom till föreställningen och sätt dig på din plats i god tid. Följ personalens anvisningar också när du lämnar salongen efter föreställningen för att undvika trängsel.

Minneslista för dig som kommer till Operan och Baletten

Ankomst

Servering

I Operahuset

  • Använd munskydd enligt myndigheternas rekommendationer.
  • Betala helst dina inköp med kort.
  • Programblad säljs bara i kundtjänsterna vid ingångarna från Tölöviken och Mannerheimvägen.
  • Gå till din plats i salongen i god tid för att undvika trängsel.
  • När föreställningen är slut, följ personalens anvisningar för att lämna salongen.

Vår personal hjälper dig alltid vid behov. Beröringsytor rengörs också under föreställningen.