Gå till innehållet

Din säkerhet är viktig för oss

Välkommen tillbaka till Operan och Baletten! Vi följer strikt säkerhetsrekommendationerna för undantagstillståndet orsakat av coronapandemin. Vår personal har fått utbildning enligt anvisningarna. Till föreställningarna i början av hösten 2020 säljer vi bara hälften av platserna i salongen för att säkerställa en meters säkerhetsavstånd mellan alla åskådare. Varannan plats är tom, men de som kommer till föreställningen i samma sällskap kan sitta bredvid varandra om de vill. Du ser den uppdaterade platskartan vid varje föreställning när du köper biljetter i vår nätbutik.

På den här sidan finns viktig och aktuell information om hur du ska göra och röra dig i Operahuset. Anvisningarna och begränsningarna gäller tillsvidare.

Tack för att du följer dessa nya rutiner med oss. Då kan alla njuta tryggt av Operans och Balettens föreställningar också framöver.

Om du är sjuk – stanna hemma

Du kan avboka biljetter och servering fram till 7 timmar före föreställningens början. Deras värde återgår till ditt kundkonto och du kan använda saldot till kommande föreställningar fram till slutet av våren 2022.

Läs om avbokning av biljetter

Sköt hygienen

Det finns desinfektionsmedel för händerna vid alla garderober. Hosta eller nys i engångsnäsduk eller ärmen. Undvik att skaka hand eller kramas. Vi rekommenderar också att publiken bär ansiktsmask.

Håll säkerhetsavstånd också i köerna

Håll 1–2 meters avstånd till andra besökare också i köer. Följ skyltningen och undvik närkontakt. Kom till föreställningen och sätt dig på din plats i god tid. Följ personalens anvisningar också när du lämnar salongen efter föreställningen för att undvika trängsel.

Minneslista för dig som kommer till Operan och Baletten

Kom till Operan i tid och ta fram din biljett redan vid ytterdörren.

Ta med dig en ansiktsmask. Vi uppmuntrar användning av ansiktsmask enligt myndigheternas rekommendation.

Programblad säljs bara i kundtjänsterna vid ingångarna från Tölöviken och Mannerheimvägen.

Betala helst dina inköp med kort.

Gå till din plats i salongen i god tid för att undvika trängsel.

När föreställningen är slut, följ personalens anvisningar för att lämna salongen.

Vår personal hjälper dig alltid vid behov. Vi följer också upp att säkerhetsavstånden hålls.

Städningen har effektiverats. Beröringsytor rengörs också under föreställningen.