Siirry sisältöön

Oopperan ja Baletin hallinto

Kansallisoopperan ja -baletin toimintaa ohjaa Suomen kansallisooppera ja -baletti sr. Sääntöjen mukaan säätiön toimielimet ovat hallitus ja hallintoneuvosto sekä toimitusjohtaja, jota nimitetään pääjohtajaksi.

Kolmivuotisella toimikaudellaan hallitus vastaa säätiölain mukaisesti varojen käytöstä, johtajien nimityksistä, strategiasta ja ohjelmistopolitiikasta. Hallintoneuvoston tehtävänä on säätiön hallinnon valvominen, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä yhteiskuntasuhteiden ylläpitäminen.

Hallituksen kokoonpano
Hallintoneuvoston kokoonpano

Säätiön säännöt (pdf)
Johtosääntö (pdf)

Vuosikertomus 2019

Suomen kansallisooppera ja baletti sr:n hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuosikertomus 2019 ovat  luettavissa oheisista linkeistä.

Vuosikertomus 2019 (PDF)

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 (PDF)

Ooppera ja Baletti_kulisseissa_johto

Oopperan ja Baletin johto

Suomen kansallisoopperan ja -baletin pääjohtajana toimii Gita Kadambi. Hänen tehtävinään ovat toiminnan ja hallinnon johtaminen, budjetin seuranta, hallitusyhteistyö sekä työntekijöiden rekrytointi ja palvelussuhdeasiat.

Oopperan taiteellinen johtaja on Lilli Paasikivi ja baletin taiteellinen johtaja Madeleine Onne.

Yhteiskunta tukee oopperaa ja balettia

Yhteiskunta tukee ooppera- ja balettitaidetta, jotta jokaisella olisi mahdollisuus nauttia esityksistä. Kansallisoopperan ja -baletin toimintakulut vuonna 2017 olivat 57,8 milj. euroa ja kokonaisbudjetti 70,0 milj. euroa. Rahoituksesta 54 % tuli opetus- ja kulttuuriministeriön kautta veikkausvoittovaroista.

Omarahoituksen osuus oli 19 %. Pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen tukivat toimintaa yhteensä 8 %:lla kokonaisbudjetista, kävijämäärien mukaisessa suhteessa. Lisäksi valtiolta saatiin 12,2 milj. euron (17 %) avustus Senaatti-kiinteistöjen omistaman oopperatalon vuokraa varten sekä 0,9 milj. euron (1 %) valtionosuus Balettioppilaitoksen toimintaan.

Esitysten toteuttaminen vaatii paljon käsityötä – toimintakuluista 80 % on henkilöstömenoja.  Kävijöitä Oopperassa on vuosittain vajaat 300 000.

Tue ooppera- ja balettitaidetta

Ooppera ja baletti_kansallisbaletti_Viola Länsivuori

Oopperan ja Baletin Tukisäätiö

Oopperan ja baletin tukisäätiö sr. edistää suomalaista ooppera- ja balettitaidetta tukemalla valtakunnallista ooppera- ja balettitoimintaa. Säätiö muun muassa jakaa rahastoistaan oopperan ja baletin luoville ja esittäville taiteilijoille apurahoja kannustukseksi sekä stipendejä tunnustukseksi.