Skip to content

Käyttöehdot

Suomen kansallisoopperan ja -baletin digitaalisten palveluiden käyttöehdot

Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan käytettäessä Suomen kansallisoopperan ja -baletin (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) digitaalisia palveluita (sisältäen mm. WWW-sivut ja siellä luettavissa, katseltavissa ja kuunneltavissa olevat sisällöt, sähköiset lomakkeet, verkkokauppa ja sovellukset) jäljempänä ”Palvelut”. Käyttäjän tulee Palveluntarjoajan Palveluita käyttäessään ottaa huomioon ja noudattaa tällä sivulla esiteltyjä käyttöehtoja. Palveluita koskevan tietosuojakäytännön löydät täältä. Tietosuojakäytäntö tulee hyväksyä, kun käyttäjä luo asiakastilin Palveluun. Verkko-ostoksia Palveluissa tehdessään käyttäjän tulee hyväksyä erilliset myynti- ja toimitusehdot. Evästeiden käyttötarkoitukset käyttäjän tulee nimenomaisesti hyväksyä tai hylätä.

Palvelua käyttäessään käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Käyttöehtoja rikkova käyttö on kielletty.

Sallittu käyttö ja immateriaalioikeudet kuten tekijänoikeudet

Kaikki Palveluissa oleva materiaali on Palveluntarjoajan omaisuutta ja immateriaalioikeuksien kuten tekijänoikeuksien suojaamaa. Materiaalin immateriaalioikeudet kuten tekijänoikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle, sen yhteistyökumppaneille tai muille oikeudenhaltijoille. Käyttäjä ei saa tallentaa, kopioida, jäljentää, esittää julkisesti, myydä, siirtää, muutoin luovuttaa tai välittää edelleen taikka muutoin hyödyntää mitään Palvelujen materiaalia ilman Palveluntarjoajan tai oikeudenhaltijoiden etukäteen antamaa kirjallista lupaa ja mahdollisen korvauksen maksamista.

Palveluntarjoajan Palveluissa käytetty logo on rekisteröity tavaramerkki, jonka luvaton käyttö on kielletty.

Palvelujen materiaalia saa käyttää vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Palvelujen oppimateriaalien käyttöä sekä Stage24-palvelua koskevat erilliset ehdot.

Käyttäjä on vastuussa Palvelujen materiaalin muun käytön edellyttämistä tekijänoikeusluvista ja -korvauksista ja luvattoman käytön ja tekijänoikeusloukkausten seuraamuksista kuten hyvitys- ja vahingonkorvausvastuuta ja/tai rangaistusseuraamuksista.

Oppimateriaalien käyttöä koskevat ehdot

Kouluille suunnatut oppimateriaalit on tarkoitettu käytettäväksi opetuksessa netin kautta eikä oppimateriaalien kuvia ja videoita saa tallentaa tai ladata omalle koneelle. Musiikin esitysoikeuksista tulee sopia Teoston ja Gramexin kanssa. Stage24-palvelun videosisältöjä koskevat omat ehdot, joista voit lukea lisää kohdasta Stage24-palvelua koskevat ehdot (alla).

Stage24-palvelua koskevat ehdot

Palveluntarjoajan Stage24-palvelussa voit katsoa esitystallenteita, trailereita ja muita videoita, lukea artikkeleita sekä kuunnella teosesittelyjä. Palvelussa esitetään säännöllisesti myös suoria lähetyksiä eli suoratoistettuja livestriimejä. Suorien lähetysten ja esitystallenteiden katsominen edellyttää kirjautumista Palveluntarjoajan asiakastilille. Joidenkin suorien lähetysten ja esitystallenteiden katsominen edellyttää katseluoikeiden ostamista Palveluntarjoajan verkkokaupasta. Uuden asiakastilin luominen edellyttää tietosuojalausekkeen hyväksymistä.

Stage24-palvelussa oleva materiaali on Palveluntarjoajan tai sen yhteistyökumppanien omaisuutta ja tekijänoikeuksien suojaamaa. Palveluntarjoaja on sopinut oikeudenhaltijoiden kanssa materiaalin välittämisestä Stage24-palvelussa. Materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle, sen yhteistyökumppaneille ja muille oikeudenhaltijoille. Käyttäjä ei saa tallentaa, kopioida, jäljentää, esittää julkisesti, myydä, siirtää, muutoin luovuttaa, välittää edelleen tai muutoin hyödyntää mitään sivuston materiaalia ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Stage24-palvelun materiaalia saa käyttää vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Maksullisten esitysten katseluoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voi jakaa. Stage24-palvelun videoiden ja suorien lähetyksien esittäminen julkisesti mm. kouluissa ja hoivalaitoksissa edellyttää ennakkoon anottua lupaa Palveluntarjoajalta. Lupa-asioissa ota yhteys tallenne- ja tapahtumatuottaja Mikko Hannukselaan, mikko.hannuksela@opera.fi. Julkisen esittämisen edellytyksenä on, että lähetys välitetään alkuperäisenä sitä muuttamatta eikä lähetykseen liitetä kaupallista materiaalia, kuten mainoksia. Lähetyksiä ei saa nauhoittaa eikä niiden seuraamisesta saa periä maksua. Musiikin esitysoikeuksista tulee sopia Teoston ja Gramexin kanssa, jollei organisaatiolla ole jo sopimusta musiikista. Edellä esitetyt rajoitukset eivät myöskään koske sivujen sisältämän materiaalin osittaista tietokoneelle tallettamista tai tulostamista yksityishenkilön omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

Stage24-palvelu voi sisältää materiaalia, joka ei sovellu alaikäisille. Huoltajan tulee valvoa alaikäisen Stage24-palvelun käyttöä.

Joidenkin suorien lähetysten tai videoiden katselua voidaan rajoittaa maantieteellisesti tekijänoikeudellisista syistä. Maantieteelliset rajoitukset on mainittu Stage24-esityksen sivulla. Näiden rajoitusten ohittaminen, deaktivointi tai muuttaminen on kiellettyä. Lisätietoja katselun rajoituksista löydät Stage24-palvelun käyttöohjeista.

Stage24-palvelu voi sisältää video- ja audioupotuksia sekä linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille ja verkkopalveluihin kuten YLE Areena-palveluun. Palveluntarjoaja ei vastaa näistä verkkosivustoista ja -palveluista. Käyttäjän tulee noudattaa kolmannen osapuolen verkkosivuston ja -palvelun käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöä.

YLE Areenan käyttöohjeet

ARTE:n käyttöohjeet

Palvelun kielletty käyttö

Käyttäjä ei saa käyttää Palveluita lainvastaisiin tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin kuten:

Oikeudet muutoksiin

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa päivittää ja muuttaa Palveluiden käyttöehtoja, sisältöjä ja Palveluita. Palveluntarjoaja voi myös milloin tahansa poistaa Palveluissa olevaa materiaalia, lakkauttaa Palvelun sekä rajoittaa pääsyä Palveluihin ilman erillistä ennakkoilmoitusta.

Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että Palvelut olisivat käytössä jatkuvasti ja häiriöttä.

Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palveluiden keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Palveluntarjoaja vastaa Palveluihin itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen sisältöön ja verkkopalveluun, mutta ei takaa miltään osin Palveluiden toimintavarmuutta.

Palveluiden käyttäjän tulee kaikissa tilanteissa itse huolehtia tietokone- ja tietoliikennelaitteistostaan, niiden käytöstä, kunnosta, tietoturvallisuudesta, varmuuskopioinnista, virussuojauksesta ja muista vastaavista seikoista.

Linkittäminen

Palveluissa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille Internet-sivuille. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Palvelusta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kyseisten Internet-sivujen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Kyseisiin Internet-sivustoihin sovelletaan kolmansien osapuolten omia käyttöehtoja.

Yhteydenotot

Digitaalisia palveluita koskevissa kysymyksissä tai ongelmissa voit ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen info@opera.fi.