Skip to content

Oopperan ja Baletin saavutettavuusseloste

Ooppera ja Baletti  pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee staging.oopperabaletti.fi -sivustoa (sis. shop-next.oopperabaletti.fi) ja Opera&Ballet-sovelluksen Android-versiota 2.1.0 (julkaistu 4.8.2023) ja iOS-versiota 2.1.0 (julkaistu 8.8.2023).

staging.oopperabaletti.fi -sivuston saavutettavuuden tila

Palvelumme täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) tasojen A ja AA vaatimukset osittain.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Palvelumme ei-saavutettava sisältö

Sivustolle on tehty pyynnöstämme ulkopuolisen tahon (Eficode Oy) tekemä saavutettavuusarviointi maaliskuussa 2023. Seloste on luotu tässä yhteydessä.

Ei-saavutettava sisältö esitellään kolmessa eri osassa:

  1. Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee
  2. Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat
  3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat.

1. Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

Sivustomme saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan syksyn 2023 aikana.

Seuraavassa on kuvaus tunnistetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. Yhteystiedot löydät sivun lopusta.

Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston kriteeri, johon ongelma liittyy.

Tekstin välistys

Tekstin välistystä muutettaessa kaikkien tekstien välistys ei muutu. (WCAG 1.4.12)

Tekstivastineet

Visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita. Esimerkiksi logolinkillä ei ole tarpeeksi kuvaavaa tekstivastinetta, osa tekstivastineista ei vastaa kieliversion mukaista kieltä ja upotuksen tekstivastineet eivät kerro tarpeeksi upotuksen sisällöstä. (WCAG 1.1.1, 2.4.4)

Otsikot

Otsikkotasojen käytössä on puutteita. Kaikkia otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi ja joitakin otsikkotasoja on käytetty epäloogisesti. Sivustolta löytyy myös tyhjiä otsikkomerkintöjä. (WCAG 1.3.1)

Linkit ja painikkeet

Kaikissa linkeissä ei kerrota, jos linkki avaa tiedoston tai avautuu uuteen välilehteen. (WCAG 2.4.4)

Kaikkien linkkien ja painikkeiden linkkiteksti tai tekstivastine ei kuvaa tarpeeksi linkin kohdetta tai painikkeen kohdetta, esimerkiksi kielivalinta. (WCAG 2.4.4, 4.1.2)

Ohjelmallisen ja visuaalisen toteutuksen vastaavuus

Sivustolla on paljon erilaisia visuaalisesti selkeitä erilaisten elementtien kokonaisuuksia, esimerkiksi linkkikortteja, jotka eivät kuitenkaan ole yhtä selviä ruudunlukijakäyttäjille. (WCAG 1.3.1)

Luetteloita ei ole aina merkitty ohjelmallisesti luetteloiksi. (WCAG 1.3.1)

Tule meille töihin -sivun taulukolta puuttuu sarakeotsikot.  (WCAG 1.3.1)

Elementtien tila

Kaikkien avattavien elementtien, esimerkiksi Kirjaudu- ja Ostoskori-painikkeen, tilasta (auki/kiinni) ei kerrota ruudunlukijakäyttäjälle. (WCAG 4.1.2)

Aktiivisen kohteen korostaminen

Aktiiviset elementit, esimerkiksi päävalikossa ja karusellielementeissä, on korostettu visuaalisesti, mutta niitä ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)

Kohdistus- ja lukemisjärjestys

Näppäimistöllä ja ruudunlukijalla navigoidessa kohdistus- ja lukemisjärjestys ei aina ole looginen esimerkiksi ylätunnisteessa, kun hampurilaisvalikko on näkyvillä. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)

Näppäimistönavigointi

Kaikkiin elementteihin ja toimintoihin, esimerkiksi katsomokarttaan, ei pääse pelkällä näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1)

Ruudunlukijanavigointi

Kaikkiin elementteihin ja toimintoihin, esimerkiksi katsomokarttaan, ei pääse ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.2)

Lomakkeet

Joiltakin lomakekentiltä puuttuu nimilappu. (WCAG 2.4.6, 3.3.2)

Kaikkia käyttäjän tietoja pyytäviä kenttiä ei ole määritelty. (WCAG 1.3.5)

Virheelliset kentät on merkitty pelkkää väriä käyttäen. (WCAG 1.4.1, 3.3.2)

Ruudunlukijalla navigoidessa pudotusvalikot saavat kohdistuksen kahteen kertaan ja elementistä avautuu kaksi erilaista pudotusvalikkoa, joista ensimmäisessä on paljon saavutettavuuspuutteita, kuten esimerkiksi sitä ei ole merkitty ohjelmallisesti oikein. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)

Haitarit

Joidenkin haitarien tilaa (auki/kiinni) ei kerrota ruudunlukijakäyttäjälle. (WCAG 4.1.2)

Joidenkin haitarien painikkeet siirtyvät avatun haitarisisällön alle, kun haitarin klikkaa auki. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)

Modaalidialogit

Ruudunlukijalla käytettäessä kohdistus karkaa modaalidialogin lukemisen jälkeen sen alla auki olevalle sivulle. (WCAG 1.3.2)

Haku

Kun hakutulosten Lataa lisää -painikkeesta vaihtaa sivua, kohdistus jää paikalleen. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)

Kuvakarusellit

Sivustolla on useita kuvakaruselleja, joiden piilotettuihin kohteisiin ruudunlukijan ja näppäimistön kohdistus välillä karkaa. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)

2. Kohtuuton rasite

Alla listattujen palvelujen tai sisältöjen muuttaminen saavutettaviksi ei ole tällä hetkellä mahdollista, tai se vaatisi mittavia taloudellisia panostuksia. Tämä muodostaa kohtuuttoman rasitteen. Alla listatut saavutettavuuspuutteet huomioidaan verkkopalvelun kehitystyössä.

Tällaisia sisältöjä tai toimintoja ovat seuraavat:

Kontrastit

Sivustolta löytyy jonkin verran riittämättömiä värikontrasteja teksteissä ja käyttöliittymäelementeissä, kuten esimerkiksi paikanvaraajateksteissä ja katsomokartoissa. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Vain väri

Jos pelkästään väriä käytetään välittämään informaatiota, kuten esimerkiksi katsomokartoissa, eri värien kontrastisuhde ei täytä vaadittua kontrastisuhdevaatimusta. (WCAG 1.4.1)

Videot ja audio

Kaikissa sivuston videoissa ja audiosisällöissä ei ole tekstitystä tai kuvailutulkkausta. (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5

3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ei koske karttoja, ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja eikä ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita.

Seuraavana on listaus sivustollamme olevista sisällöistä, jotka eivät kuulu saavutettavuuslainsäädännön piiriin.

Verkkosivuillamme on:

OPERA&BALLET-SOVELLUKSEN SAAVUTETTAVUUDEN TILA

Sovelluksemme täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) tasojen A ja AA sekä EN 301 549 -standardin lukujen 9–11 vaatimukset osittain.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sovelluksen ei-saavutettava sisältö

Opera&Ballet-sovellukselle on tehty pyynnöstämme ulkopuolisen tahon (Eficode Oy) tekemä saavutettavuusarviointi huhtikuussa 2023. Seloste on luotu tässä yhteydessä.

Ei-saavutettava sisältö esitellään kolmessa eri osassa:

  1. Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee
  2. Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat
  3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

1. Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

Sovelluksemme saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Seuraavassa on kuvaus tunnistetuista ongelmista. Jos huomaat sovelluksessa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.

Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston kriteeri, johon ongelma liittyy.

Kontrastit

Informaatiota on välitetty vain värillä esimerkiksi valikossa, ja värien kontrastiero ei ole riittävä. (WCAG 1.4.1)

Näkyvä kohdistus

Sovelluksen Android-versiossa joillakin interaktiivisilla elementeillä, esimerkiksi sulkemispainikkeilla, ei ole näkyvää näppäimistön kohdistusta. (WCAG 2.4.7)

2. Kohtuuton rasite

Alla listattujen palvelujen tai sisältöjen muuttaminen saavutettaviksi ei ole tällä hetkellä mahdollista, tai se vaatisi mittavia taloudellisia panostuksia. Tämä muodostaa kohtuuttoman rasitteen. Alla listatut saavutettavuuspuutteet huomioidaan sovelluksen kehitystyössä.

Laitteen asento

Sisällön suunta on pakotettu pystyasentoon, eikä sisällön suunta muutu laitetta kääntämällä, vaikka näytön kierto olisi päällä. (WCAG 1.3.4)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 22.3.2023. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 8.8.2023.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Anna Palautetta:

Verkkolomakkeella: staging.oopperabaletti.fi/anna-palautetta/

Sähköpostilla: info@opera.fi

Puhelimitse: 09 4030 2211

Oopperabaletti.fi-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Ooppera ja Baletti.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille.

Vastauksessamme voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella

puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen ja korjaamme havaitut saavutettavuuspuutteet mahdollisimman pian.