Skip to content

Meistä

Vastuullisuus

Keskeinen osa toimintamme arvoperustaa

Me Kansallisoopperassa ja -baletissa teemme työtä sydämellä. Työmme on meille hyvin merkityksellistä, mutta ennen kaikkea sen tulisi olla sitä myös muille. Siksi on tärkeää huolehtia myös meitä ympäröivän yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnista.

Kansallisoopperan ja -baletin vuoteen 2025 ulottuvassa strategiassa yksi neljästä määritellystä arvosta on vastuullisuus. Toimintamme vastuullisuuden toteutumista ohjaavat strategiamme tavoitteet ja mittarit. Vastuullisuustyömme olennaiset näkökohdat ovat taloudellinen ja taiteellinen vastuu yhteiskunnalle, vastuu henkilöstöstä sekä ympäristövastuu.

Tältä sivulta löydät muutamia nostoja siitä, mitä jo teemme vastuullisuuden saralla. Vastuullisuustyö merkitsee meille jatkuvaa kehittymistä ja kehittämistä, joten päivitämme tämän sivun sisältöä säännöllisesti.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vuonna 2021 valitsimme niistä viisi päätavoitetta, joiden saavuttamista Oopperan ja Baletin toiminta merkittävimmin edesauttaa: Hyvä koulutus, Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, Kestävät kaupungit ja yhteisöt, Vastuullista kuluttamista sekä Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Toimintamme painopistealueita pohditaan aina myös sen kautta, miten ne näiden tavoitteiden toteutumista. Kehitämme niiden pohjalta myös vastuullisuusraportointiamme.

Taiteellinen vastuu

Suomen ainoana ammattimaisena ooppera- ja balettitalona palvelemme koko ympäröivää yhteiskuntaa tarjoamalla korkealaatuisia ooppera- ja balettielämyksiä eri yleisö- ja ikäryhmille kaikkialla Suomessa.

Panostamme entistä enemmän siihen, että esityksemme heijastelevat nykyaikaisia arvoja ja puhuttelevat eri ikäluokkia ja eri taustoista tulevia ihmisiä. Työ on pitkäjänteistä, koska yksittäisten ooppera- ja balettiproduktioiden tuotantoprosessi kestää useita vuosia ja jotkut produktiot säilyvät ohjelmistossa vuosikausia, jopa vuosikymmeniä.

Käytimme läheisyyskoordinaattoria Salome-oopperan harjoituksissa.

Järjestämme keskimäärin 339 maksutonta esitystä vuosittain.

Tavoitimme 2021 digitaalisesti 1,2 miljoonaa ihmistä yhdessä Ylen ja Helsingin Sanomien kanssa.

Ympäristövastuu

Tunnistamme ja minimoimme aktiivisesti toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Tätä teemme muun muassa digitalisoimalla asiakaspalvelua ja sisäisiä prosesseja, kehittämällä valaistuksen ja näyttämöteknologian energiatehokkuutta sekä valitsemalla kaikissa toiminnoissa ympäristöystävällisiä materiaaleja ja tehostamalla kierrätystä.

Pilotoimme tuotantomateriaalien kiertotaloutta luovilla aloilla. Projektia johtaa MyStash.

Meillä on ollut Ekokompassi-ympäristösertifikaatti vuodesta 2011 lähtien.

Löydät meidät myös Helsingin kaupungin Valitse vastuullisemmin -palvelussa.

Vastuu henkilöstön hyvinvoinnista

Luomme hyvän ja innostavan työpaikan kaikille ammattiryhmille toimimalla tasapuolisesti, avoimesti ja oikeudenmukaisesti sekä tarjoamalla mahdollisuuksia jatkuvaan kehittymiseen ja tukemalla henkilöstön työhyvinvointia ja -turvallisuutta sekä työkykyä. Tarjoamme työtä myös ei-kotimaisia kieliä puhuville ammattilaisille Suomessa.

Meillä työskentelee ihmisiä 33 eri maasta.

Vuonna 2021 muutimme kaikki tehtävänimikkeemme sukupuolineutraaleiksi.

Olimme mukana laatimassa Esiinnyn edukseni – kaikille turvallinen musiikkiala -ohjeistusta, joka pyrkii kitkemään alalta häirinnän, syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun.

Taloudellinen vastuu

Julkisen rahoituksen piirissä olevana toimijana pyrimme jatkuvaan toimintamme tehostamiseen ja oman rahoitusosuutemme kasvattamiseen sekä vastuulliseen sijoitustoimintaan. Suunnittelemme toimintaamme myös taloudellisesta näkökulmasta pitkälle tuleviin vuosiin.

Tutustu myös näihin