Skip to content

Thomas de Mallet Burgess föreslås bli Nationaloperans konstnärliga ledare

Styrelsen för Stiftelsen för Finlands nationalopera och -balett beslöt om nomineringen på sitt möte tisdagen 27.9.2022. ”Thomas skulle vara en visionär konstnärlig ledare som djärvt kan utveckla operans framtid”, säger chefdirektör Gita Kadambi.

Engelska operachefen och regissören Thomas de Mallet Burgess (f. 1964) är sedan 2018 chefdirektör och konstnärlig chef för den nyzeeländska operan. Under sin period har han förnyat husets verksamhet strategiskt och konstnärligt. Innan dess grundande han den innovativa gruppen Lost & Found Opera i Australien 2012 och var dess konstnärliga ledare till 2018. Åren 2008–2011 var han kreativ chef för Wexford Festival Opera och utvecklade en strategisk vision för det första specialbyggda operahuset i Irland. Förutom vid den nyzeeländska operan har han regisserat operaproduktioner bland annat vid Canadian Opera Company, Royal Opera House i London och operafestivalen i Wexford.

Thomas de Mallet Burgess är särskilt intresserad av relationen mellan publiken och de uppträdande. Han har samarbetat kring nya publikgrupper och föreställningskoncept samt tillgängligheten till opera med bland annat Royal Opera House, Glyndebourne Opera, English Touring Opera och Welsh National Opera. Han är även internationellt känd som expert på scenkonstutbildning och är regelbundet gästartist vid universitet och konservatorier.

Under de Mallet Burgess period vid nyzeeländska operan har publikmängden ökat och han har bidragit stort till att nå en bredare publik med olika bakgrund. Exempelvis den immersiva produktionen av Händels Semele lockade ett rekordantal under 25-åriga åskådare, och det nyzeeländsk-tahitiska beställningsverket Ihitai ‘Avei’a – Star Navigator hade en publik där 47 procent besökte operan första gången någonsin. I de organisationer han leder betonar han organisationens roll som en del av den lokala kulturen och samhället, samt mångformighet och inklusion.

Ledarskapsfärdigheter, konstnärlig visionsförmåga och nätverk förutsätts

Beslutet om kandidatvalet fattades utifrån chefdirektör Gita Kadambis föredragning som utnämnings- och belöningsutskottet tillsatt av styrelsen enhälligt understödde. Sökande förutsattes utöver kunskap om operakonsten, konstnärligt perspektiv och visionsförmåga även ha goda ledarskaps- och interaktionsfärdigheter, internationella nätverk samt förmåga att påverka inom det finländska samhället.

”Av många goda sökande var Thomas den som uppfyllde kriterierna bäst. Han har starka ledarskapsfärdigheter samt utmärkt konstnärlig förmåga att utveckla opera och föra ut den till en allt bredare publik. Han har goda nätverk och prov på långsiktig och ekonomiskt hållbar planering. Thomas skulle vara en erfaren och kreativ konstnärlig ledare som djärvt kan utveckla operans framtid”, säger chefdirektör Gita Kadambi.

Operans konstnärliga ledare ansvarar för den konstnärliga planeringen av operans repertoar och konsertverksamhet, leder och utvecklar den konstnärliga verksamheten samt upprätthåller och utvecklar den konstnärliga nivån. Den konstnärliga ledaren är underställd chefdirektören och har ansvar för operaproduktionernas innehållsmässiga och konstnärliga linje.

Följande steg i processen är att styrelsen hör Nationaloperan personalgrupper och fattar därefter beslut om utnämningen på sitt möte tisdagen 11.10.2022. Om Thomas de Mallet Burgess utnämns, ingås ett fyraårigt kontrakt 1.8.2023–31.7.2027 med option på en treårig fortsättning. Den första repertoaren helt planerad av honom skulle ses spelåret 2025­–2026. Anställningsperioden för Nationaloperans nuvarande konstnärliga ledare Lilli Paasikivi slutar 31.7.2023.

Tjänsten utlystes offentligt och för den användes såväl en rekryteringsexpert som direkt ansökan. Styrelsen fattade beslutet om sin kandidat utgående från de sökandes meriter, intervjuer, förhandsuppgifter och lämplighetsbedömningar. Totalt deltog 76 sökande från 20 olika länder i ansökningsprocessen.

Kandidaten, chefdirektören eller styrelsemedlemmarna ger inga offentliga utlåtanden före styrelsemötet som hålls 11.10.2022.