Skip to content

Publikarbete

Om publikarbetet

Välkommen att läsa om publikarbetet vid Operan och Baletten.

Publikarbetet presenterar opera och balett

Vårt publikarbete omfattar hela Finland. Varje år har vi hundratals aktiviteter, bland annat inkluderande konstnärlig verksamhet samt föreställningar och evenemang riktade till specialgrupper. Merparten av vår verksamhet är gratis, men vissa föreställningar har en liten deltagaravgift.

Vårt mål är att presentera operans och balettens värld och sporra individer i olika åldrar till konstnärlig verksamhet och konstnärligt uttryck. I vår verksamhet strävar vi efter att skapa en trygg atmosfär, där varje deltagare upplever att de kan, vill och är tillräckliga.

År 2022 besökte vi närmare 50 orter. Vår verksamhet når årligen ut till cirka 50 000 personer.

Vi samarbetar med bland annat konstinstitutioner, universitet, högskolor och yrkeshögskolor, museer, kommuner och städer, skolor, daghem, servicehus samt organisationer inom olika sektorer.

Varmt välkommen med i vår verksamhet!

publikarbetet I SIFFROR

50

orter

67

föreställningar

173

workshoppar

36000

besökare och deltagare

*siffrorna från 2022

Aktuellt

Ansökningstiden till föreställningarna och evenemangen som listas nedan pågår för närvarande eller kommer att börja snart. Närmare information samt exakta datum och anvisningar för anmälan finns på sidan för respektive evenemang.

Verksamhetsformer

Vill du samarbeta med oss?

Fråga gärna mera!

Producent, operaproduktioner Kirsi Järvinen 050 590 9930
Producent, balettproduktioner Sonja Lipponen 050 430 8093
Kundtjänstanställd, generalrepetitioner, kulturkompis och -lots, Malla  Vanhanen (09) 4030 2330, yleisotyo[at]opera.fi
Kundtjänstanställd, biljetter till Konsttestarna Minna Pehkonen, Minna Pehkonen

fornamn.slaktnamn[at]opera.fi


Publikarbete

Finlands nationalopera och -balett
Helsingegatan 58 (PL 176)
00251 Helsingfors