Skip to content

Huvudrepetitionerna

Huvudrepetitionerna 2023–2024

Före premiären

Anmälning till huvudrepetitionerna under spelåret 2023–2024

Platser till de öppna huvudrepetitionerna delas ut i den ordning de kommer in med företräde för förstagångsbesökare. På hösten 2023 kan gruppens storlek vara två klasser (skolor) eller max. 30 personer (andra grupper) på grund av det begränsade platsantalet. Till huvudrepetitionerna sker anmälan enligt nedanstående tidtabell via den finska sidan. Vänligen se anmälninginstruktioner.

Grupper som ansökt om plats till de öppna repetitionerna får en bekräftelse inom två eller tre veckor. I samband med vissa generalrepetitioner arrangeras också workshoppar om verket. De meddelas separat till dem som kommit med på det aktuella genrepet. Vänligen observera att ändringar är möjliga.

Operans och Balettens öppna generalrepetitioner säsongen 2023–2024

Ansökningsformulären kommer att publiceras på den finska webbplatsen innan anmälningen börjar.

fr. 8.9.2023 kl. 11.30 Svansjön (längd 2 T 45 min, inkl. 2 pauser)
ANMÄLNINGEN HAR SLUTAT
Åldersrekommendation över 9 år.

on. 27.9.2023 kl. 11.00 Don Giovanni (längd 3 T 15 min, inkl. 1 paus)
ANMÄLNINGEN HAR SLUTAT
Åldersrekommendation över 13 år.
Vänligen observera att starka och blinkande ljus används i föreställningen. Det finns scener i verket med sexuella bilder och rikligt bruk av rusmedel.

ti. 31.10.2023 kl. 11 Madama Butterfly (längd 2 T 55 min, inkl. 1 paus)
Åldersrekommendation över 13 år.
ANMÄLNINGEN HAR SLUTAT

on. 29.11.2023 kl. 11.30 En Julsaga (längd 2 T 15 min, inkl. 1 paus)
Anmälan endast för lågstadieskolor.
ANMÄLNINGEN HAR SLUTAT

fr. 19.1.2024 kl. 11.30 Romeo och Julia (längd 2 T 50 min, inkl. 2 pauser)
Åldersrekommendation över 10 år.
ANMÄLNINGEN HAR SLUTAT

ti. 23.1.2024 kl. 11 Karmelitsystrarna (längd 3 T, inkl. 1 paus)
Åldersrekommendation över 13 år.
ANMÄLNINGEN HAR SLUTAT

on. 28.2.2024 kl. 11.30 Dracula (längd 2 T 15 min, inkl. 1 paus)
Åldersrekommendation över 10 år.
ANMÄLNINGEN HAR SLUTAT

on. 17.4.2024 kl. 11.30 Stravinskij-kvällen (längd 1 T 50 min, inkl. 1 paus)
Åldersrekommendation över 10 år.
ANMÄLNINGEN HAR SLUTAT

Mer information: yleisotyo[at]opera.fi

Anmälningsinstruktioner

För att kunna erbjuda så många grupper som möjligt en chans att vara med är det viktigt att i samband med anmälan förse oss med alla följande uppgifter:

Vi kan tyvärr inte ta ställning till bristfälliga anmälningar eller sådana som kommit per e-post. Det tar några veckor att behandla ansökningarna och därför kommer bekräftelsen om beviljade platser med ett litet dröjsmål.

Se också