Skip to content

Vill du ha en kulturkompis?

Kulturkompis

Har du lust att se en opera eller en balett, men det känns tråkigt eller besvärligt att göra det ensam? Kom till Operans och Balettens generalrepetitioner tillsammans med en kulturkompis! Kulturkompisens sällskap kostar dig ingenting. I Helsingfors och Esbo finns det kulturkompisar, i Vanda kallas de för kulturlotsar.

Närmare information om Operans och Balettens kulturkompisverksamhet: yleisotyo[at]opera.fi

Huvudrepetitionerna spelåret 2022–2023

Vanda kulturlotsar gör sina anmälningar via våra finska sidan. Helsingfors’ och Esbos kulturkompisar anmäler sig via sin egen förmedling av kulturkompis.

Generalrepetitioner 2022–2023

Anmälan till följande generalrepetitioner börjar senare.

Fr 31.3 kl. 11.30 Jekyll & Hyde (längd totalt 2 T 35 min, 1 paus)
Åldersrekommendation över 11 år

Söker du en kulturkompis i Helsingfors?

Helsingfors stads kulturkompisverksamhet är speciellt avsedd för dem som inte upplever det som lockande att gå ensam till kulturella evenemang eller för dem som har svårigheter. En frivillig kulturkompis som utbildats av Helsingfors stad kommer med som sällskap till ett kulturevenemang, reserverar biljetter och kan vid behov assistera eller vägleda fram till platsen där evenemanget pågår.

Söker du en kulturkompis i Esbo?

Kontakta koordinatorn för kulturkompisverksamheten per e-post, kulttuurikaveri[at]espoo.fi

Ni ska i första hand använda kollektivtrafik och egna resebiljetter när ni tar er till kulturevenemanget.

Söker du en kulturlots i Vanda?

Kontakta kulturlotskoordinatorn, kulttuuriluotsit(at)vantaa.fi

Frågor?

Närmare information om Operans och Balettens kulturkompisverksamhet: yleisotyo[at]opera.fi