Skip to content

Tillgänglighet

Tillgängliga opera- och balettupplevelser

Operan och Baletten finns till för oss alla. På den här sidan berättar vi hur tillgänglighet beaktas i Operahuset. På plats i Operahuset får du hjälp av vår foajépersonal som betjänar i aulan, foajéerna och garderoberna.

Platser med tillgänglighet

Platser med tillgänglighet säljs bara genom vår kundtjänst. Vänligen boka plats med tillgänglighet i samband med biljettbokningen eller senast en vecka före föreställningen i Operans kundtjänst. Se vår kundtjänsts öppettider och kontaktuppgifter. Vår studentrabatt gäller naturligtvis också platser för rullstolsburna.

Om du har rätt till stödperson eller assistent (EU:s Funktionshinderkort), får ledsagaren gratis biljett till föreställningen. Vänligen observera att intyget som berättigar till rabatt ska tas med till föreställningen. I övriga fall få du närmare information av kundtjänsten.

Huvudscenens platser för rullstolsburna finns i logerna 3 och 4 på 1:a balkong samt i logerna 1, 2, 3 och 4 på 2:a balkong. Till 1:a och 2:a balkong kommer man med hiss, men till parkett och 3:e balkong bara längs trappor.

Det finns rullstolsplatser också i Almisalen. Till Almisalen kommer man tillgängligt med en separat hiss. Hissen finns till vänster om trapporna som leder till salen.

På sidan Scenerna kan du se salongskartor över huvudscenen och Almisalen.

Ingång och parkering

Operahuset ligger i Helsingfors vid adressen Helsingegatan 58. Huset har två ingångar: huvudingången från Mannerheimvägen och Tölövikens ingång från Operagränden.

Operans och Balettens egen parkering vid ingången från Tölövikens sida är avsedd för rörelsehindrade. Också den tillgängliga ingången till Operahuset ligger på Tölövikens sida.

Bekanta dig med huset i förväg

Med hjälp av kartorna över foajéerna kan du bekanta dig med de tillgängliga rutterna och tjänsterna. Den avgiftsfria garderoben vid Tölövikens ingång finns rakt fram i lobbyns bortre del. Tillgängliga toaletter finns i Alfons lobbyn vid Tölövikens ingång och i ändarna av salongerna på 2:a balkong.

Induktionsslinga

En induktionsslinga förbättrar hörupplevelsen via hörapparat i huvudscenens salong. I vår kundtjänst i lobbyn finns mottagare att få som gör att slingan fungerar i hela salongen. Mottagaren fungerar också med vanliga hörlurar. Du kan reservera en mottagare när du köper biljett eller be att få en när du kommer till föreställningen. Vår personal hjälper vid behov med apparatens användning.

Hörslinga vid Operans och Balettens kundtjänstdisk

För att underlätta kundtjänsten för kunder med hörapparat finns en hörslinga installerad vid Operans och Balettens kundtjänstdisk vid ingången från Tölöviken. Genom hörslingan överförs personalens röst direkt från deras mikrofon till hörapparaten utan störningar från omgivningen. Kundtjänstdisken med hörslinga är märkt med motsvarande bild.

Textningsapparat

Enligt internationell praxis uppförs operorna oftast på originalspråk. Ovanför scenöppningen finns en textningsapparat med översättning vanligen till finska, svenska och engelska, vilket gör det enklare att följa handlingen.

Föreställningar tolkade till teckenspråk

Nationaloperan tolkar ett operaverk i året också till teckenspråk. Under spelåret 2024–2025 kommer Fantomen på Operans föreställningar att tolkas till teckenspråk 31.8.2024 kl. 19 och 11.9.2024 kl. 19.

Tolkarna finns vanligtvis på scenens vänstra kant sett från salongen. Du ser tolkningen bäst från platser på parkettens vänstra sida. Biljetter kan du köpa i vår webbutik.

Du kan också höra dig för om biljetter till platser som passar för teckenspråkstolkningen av vår gruppförsäljning per e-post: liput[at]opera.fi.

Servering

Operarestaurangen har tillgängliga bord på samma våningar där salongens platser med tillgänglighet finns (1:a och 2:a balkong). Bordsplatser med tillgänglighet kan inte bokas i förväg i webbutiken. Om du behöver en tillgänglig plats, rekommenderar vi att du beställer servering i god tid och kontaktar vår kundtjänst för att tala om ditt behov. Operarestaurangens kontaktuppgifter finns här.

Parfym och dofter

Tyvärr har vi inga doftfria föreställningar eller platser. Vänligen ta hänsyn till andra i publiken och använd måttligt med parfym.

Ljus, ljud och effekter

Vissa föreställningar har kraftiga och/eller starkt blinkande ljus, högt ljud eller exempelvis rökmaskiner. Vi meddelar på verkets egen sida om det finns starka eller blinkande ljus eller andra effekter i föreställningen. Du kan alltid också be om hjälp av vår kundtjänst när du köper biljetter, om du vill försäkra dig om att föreställningen passar dig. Om du behöver öronproppar, vår foajépersonal hjälper dig.

Kulturkompisar och kulturlotsar

Visste du att du kan komma och se Operans och Balettens generalrepetitioner tillsammans med en kulturkompis? Kulturkompisens sällskap är gratis. I Helsingfors och Esbo finns kulturkompisar, i Vanda kulturlotsar. Läs mer om Kulturkompisverksamheten.

Ytterligare information och feedback

Om du vill ge feedback om tillgängligheten, kontakta vår kundtjänst. Vi utvecklar våra tjänster fortlöpande, så alla kommentarer är mycket välkomna.

I webbplatsens tillgänglighetsutlåtande kan du läsa hur vår webbplats uppfyller den lagstadgade tillgängligheten hos digitala tjänster.