Skip to content

Svansjöns historia i Finland

Svansjön på Nationalbaletten genom hundra år

Svansjön har varit ett av de viktigaste verken i Finlands nationalbaletts historia, för det var den första baletten som uppfördes vid Finlands Opera 1922 och också den första baletten på det nya operahusets invigning 1993. Verket framfördes även på Nationalbalettens 10-årsjubileum 1932, på 40-årsfesten 1962 och på 50-årsjubileet 1972.

När Svansjön hade premiär i Helsingfors 1922 hade verket uppförts enbart av ryska och tjeckiska balettsällskap och i Västeuropa hade det setts bara på gästspel av ryska baletter.

Nationalbaletten fick äran att på sin första stora utlandsresa till Stockholm 1946 uppföra Svansjön – som då framfördes för första gången i sin helhet i Sverige. Nationalbaletten har vid det här laget uppfört Svansjön över 700 gånger.

Svansjön hade sitt uruppförande i Moskva 1877, och Petipa–Ivanovs koreografi som är grund för nuvarande versioner framfördes första gången 1895. Verket ändras med tiden. Under loppet av över hundra år har synen på estetik, dansens rörelsespråk, de tekniska möjligheterna och publikens krav ändrats. Svansjöns förändringar avspeglar balettens allmänna utveckling i Finland.

1922–1926

När Svansjön fick sin Finlandspremiär som den första baletten i vårt land 1922, var många av dansarna vid det nygrundade balettsällskapet fortfarande på elevnivå. Föreställningen fick det oaktat ett entusiastiskt mottagande och den var en viktig händelse i landets kulturliv. Bland andra sågs president K. J. Ståhlberg med fru i sin loge. Tidningarna beskrev i sina recensioner även vad balett, det vill säga ”instrumentackompanjerad dramatiskt estetisk rörelsekonst” egentligen är.

Premiär 17.1.1922
Koreografi Marius Petipa
Inövning av danserna George Gé
Odette/Odile Mary Paischeff / Valentina Pavlova / Margit Lilius
Siegfried George Gé
Framförs 42 gånger

Se alla rollinnehavare per kväll

1932–1933

Nationalbalettens tioåriga existens firades med att ta in en helt förnyad Svansjön på repertoaren. Balettens dansare hade utvecklats avsevärt under tio år och George Gé hade även fått ett säkrare grepp som koreograf.

Premiär 30.1.1932
Koreografi och regi George Gé
Scendekor Martti Tuukka
Dräkter S. Veseloff
Odette/Odile Irja Aaltonen / Lucia Nifontova / Helena Tangijewa-Birznieks / Olga Spessivtseva
Siegfried Arvo Martikainen
Framförs 17 gånger

Se alla rollinnehavare per kväll

1945–1951

Kort efter kriget fick balettmästare Alexander Saxelin i uppdrag att förnya Svansjön. Saxelin, som var en framgångsrik koreograf, hade lärt känna Svansjön redan under studietiden i S:t Peterburg, och framför allt verkets sista akt i hans tappning lovordades i decennier. Nationalbaletten uppförde den här versionen av Svansjön även under sitt besök i Stockholm 1946. Där hade tidigare bara den andra akten i Gés version framförts.

Premiär 18.10.1945
Koreografi Alex. Saxelin
Scenografi Olavi Karpalo
Odette/Odile Lucia Nifontova / Irja Koskinen / Margaretha von Bahr / Eva Hemming / Hannele Keinänen / Elsa Sylvestersson
Siegfried Klaus Salin / Arvo Martikainen / Uno Onkinen / Jaakko Lätti
Framförs 118 gånger

Se alla rollinnehavare per kväll

1953–1957

År 1953 inbjöds engelska Mary Skeaping, som arbetade vid Kungliga Operan i Stockholm, för att återuppliva Svansjön. Skeapings iscensättning baserade sig på omfattande anteckningar som Nikolaj Sergejev hade fört från S:t Petersburg till London, men hon lade också till många egna element i verket. Denna Svansjön gjorde också tv-historia i och med att TES-TV direktsände föreställningen från Operan 30.1.1957 som den första externa sändningen i finsk tv-historia – redan före Rundradions tv-verksamhet ens hade inletts.

Premiär 12.11.1953
Koreografi Mary Skeaping, efter Sergejevs version av Petipa–Ivanovs koreografi
Scenografi Wäinö Aaltonen (Janos Horvath 1957)
Dräkter Janos Horvath 1957
Odette/Odile Elsa Sylvestersson / Margaretha von Bahr / Doris Laine / Maj-Lis Rajala / Irina Hudova / Irina Tihomirnova / Marianne Orlando / Sofia Golovkina / Beryl Grey / Margot Fonteyn / Raisa Strutskova / Nelly Kurgapkina / Marina Svetlova / Elsa-Marianne von Rosen / Nina Timofejeva
Siegfried Klaus Salin / Uno Onkinen / Jaakko Lätti / Leonid Zdhanov / Heikki Värtsi / Michael Somes / Juri Kondratov / Semjon Kaplan / Björn Holmgren / Nikolaj Fadejetsev
Framförs 85 gånger

Se alla rollinnehavare per kväll

1957–1965

Nationalbaletten fick en ny uppsättning av Svansjön 1957 från Moskva. Den avvek på många sätt från de tidigare iscensättningarna som var baserade på Mariinskijteaterns versioner från Petersburg, exempelvis med sitt slut där Odette steg mot morgonrodnadens ljus i en anda av sovjetoptimism. I huvudrollerna sågs utöver egna dansare många gästande världsstjärnor från såväl öst som väst.

Premiär 26.10.1957
Koreografi Lev Ivanov, Aleksander Gorski, Asaf Messerer
Scenografi och dräkter Janos Horvath (dräkter Seppo Nurmimaa 1963–)
Odette/Odile Doris Laine / Margaretha von Bahr / Maj-Lis Rajala / Lisa Taxell / Raisa Strutsjkova / Olga Moisejeva / Elsa Sylvestersson / Svetlana Beriosova / Maja Plisetskaja / Jelena Rjabinkina / Claude Bessy
Siegfried Boris Hohlov / Uno Onkinen / Klaus Salin / Vladlen Semjonov / Veit Bethke / Oleg Sabline / Bryan Ashbridge / Nikolaj Fadejetsev / Vladimir Tihonov / Attilio Labis / Fred Richard / Martti Valtonen / Juri Zhdanov / Donald MacLeary / Verner Klavsen / Heikki Värtsi
Framförs 85 gånger

Se alla rollinnehavare per kväll

1966–1973

Svansjön återkom till repertoaren igen 1966 och då inövades verket av Nationalbalettens egna Klaus Salin utgående från gamla ryska versioner. Seppo Nurmimaas luftiga och moderna scenografi gav verket ett nytt uttryck. Nationalbalettens dansare uppförde Svansjön också på sin turné 1968 i Latinamerika, från Mexiko till Buenos Aires. Nationalbalettens 50-årsjubileum kulminerade i Svansjön 1972.

Premiär 26.10.1966
Koreografi Lev Ivanov, Aleksander Gorski, Asaf Messerer
Scenografi och dräkter Seppo Nurmimaa
Ljussättning Gleb Schorin
Odette/Odile Maj-Lis Rajala / Doris Laine / Kirsten Simone / Seija Silfverberg / Elsa Sylvestersson / Marianna Rumjantseva / Maja Plisetskaja / Ljudmila Bogomolova / Arja Nieminen / Raisa Strutsjkova / Arja Nieminen / Ljudmila Brzozovskaja / Elena Rjabinkina / Tarja Ranta / Rimma Karelskaja
Siegfried Martti Valtonen / Fred Negendanck / Henning Kronstam / Seppo Koski / Nikolaj Fadejetsev / Vladimir Romanenko / Georges Golovine / Vladimir Nikonov / Vladimir Tihonov / Antony Geeves / Hans Meister / Jurij Trojan / Roger Lucas / Matti Tikkanen / Markku Heinonen / Maris Liepa / Aku Ahjolinna
Framförs 105 gånger

Se alla rollinnehavare per kväll

1976–1981

Den sista Svansjön i det gamla operahuset blev en uppsättning av Alla Sjelest från Leningrad, som ansågs respektera Svansjöns traditioner mer än de föregående uppsättningarna som gjorts utgående från Moskvaversioner. Husets lilla scen var en utmaning för uppförandet av ett verk som Svansjön och efter 1981 framfördes verket inte längre i det gamla huset.

Premiär 8.4.1976
Koreografi Alla Sjelest, efter Lev Ivanov, Marius Petipa och Rafael Vagabov
Libretto Alla Sjelest, efter V. Begitsjev och V. Geltser
Regi Alla Sjelest
Scenografi och dräkter Seppo Nurmimaa
Ljussättning Simo Järvinen
Odette/Odile Marianna Rumjantseva / Doris Laine / Ulrika Hallberg / Vera Kirova / Ella-Britt Hammarberg / Tarja Ranta / Soile Heinonen / Riitta Heinonen / Seija Silfverberg / Jelena Rjabinkina / Arja Nieminen / Tiina Väre / Jaana Puupponen
Siegfried Aku Ahjolinna / Seppo Koski / Jarmo Rastas / Attilio Labis / Matti Tikkanen / Vladimir Romanenko / Per-Arthur Segerström / Martti Valtonen / Antti Honkanen
Framförs 99 gånger

Se alla rollinnehavare per kväll

1993–2001

Svansjön fick premiär igen 1993 under det nya Operahusets invigningsvecka. Till det nya husets stora scen valdes Vladimir Bourmeisters version från 1953. Musiken i Bourmeisters uppsättning följde noggrant partiturets ursprungliga ordning och ändringar som gjorts under decenniernas lopp hade uteslutits. Bourmeister hade lagt till en prolog i librettot och försökt eliminera överdriven patetik från uttrycket.

Premiär 1.12.1993
Koreografi och regi Vladimir Bourmeister, efter Marius Petipa och Lev Ivanov
Scenografi och ljusplanering Petrika Ionesco
Dräkter Anna Kontek
Odette/Odile Nina Hyvärinen / Eleonora Cassano / Minna Tervamäki / Anu Sistonen / Kirsi Aromaa / Ulrika Hallberg / Susanna Vironmäki / Barbora Kohoutková / Jessica Kellgren
Siegfried Antti Honkanen / Julio Bocca / Juha Kirjonen / Timo Kokkonen / Jarkko Niininen / Kare Länsivuori / Jukka Aromaa / Roberto Bolle
Framförs 79 gånger

Se alla rollinnehavare per kväll

2004–2007

I Rudi van Dantzigs version hade prins Siegfried satts i fokus för berättelsen i stället för Odette. Odette var inte en kvinna förtrollad till svan, utan en symbol för prinsens ideal. I motsats till många andra kända koreografer under den perioden skapade Dantzig dock inte en helt ny Svansjön, utan kombinerade gammalt och nytt i sin koreografi. 

Premiär 8.5.2004
Koreografi Rudi van Dantzig, efter Marius Petipa och Lev Ivanov
Koreografi, karaktärsdans Toer van Schayk
Scenografi och dräkter Toer van Schayk
Ljussättning Jan Hofstra
Odette/Odile Carolina Agüero / Anu Viheriäranta / Minna Tervamäki / Petia Ilieva / Salla Suominen / Natalia Ledovskaja
Siegfried Dario Franconi / Stanislav Beljajevskij / Nicholas Ziegler / Kare Länsivuori / Jani Talo / Boris de Leeuw / Tamás Solymosi
Framförs 40 gånger

Se alla rollinnehavare per kväll

2009–2017

Nationalbalettens chef Kenneth Greve iscensatte sin syn på Svansjön 2009. Greve komprimerade verket till två akter genom att utesluta flera scener och skära i musiken. Verkets visuella uttryck förnyades med moderna sceneffekter, exempelvis videoprojektioner på rök. Greve ville ge berättelsen mer trovärdighet genom att Siegfried vid sjön första gången möter en kvinna och inte en svan.

Premiär 23.10.2009
Koreografi Kenneth Greve, efter Lev Ivanov och Marius Petipa
Scenografi och dräkter Karin Betz
Ljussättning Mikki Kunttu
Odette / Odile Salla Eerola / Nikola Márová / Eun-Ji Ha / Petia Ilieva / Julie Gardette / Minna Tervamäki / Wang Ye / Yimeng Sun
Siegfried Andrew Bowman / Jaakko Eerola / Nicholas Ziegler / Jani Talo / Michal Štípa / Xiaodong Ma / Michal Krčmář / Sergei Popov / Florian Modan
Framförs 45 gånger

Se alla rollinnehavare per kväll

2022–

Inför 100-årsjubileet får Nationalbaletten till sin repertoar 2021 en ny version gjord av australiensaren David McAllister.

I Svansjön 2021 dansas Odettes roll av bl.a. Hanako Matsune.

Premiär 2021
Koreografi 
David McAllister, efter Lev Ivanov och Marius Petipa
Scenografi och dräkter 
Gabriela Týlešová
Ljussättning 
Kalle Ropponen

Text och bildredigering JUSSI ILTANEN
Bilder FINLANDS NATIONALOPERAS OCH -BALETTS ARKIV (bl.a. L. Brännlund, Kuva-Keskus, Aarne Tenhovaara, Ikäheimo, TV-kuva Oy, Esko Manninen, Taisto Tuomi, Veikko Kankkunen, Kari Hakli, Sakari Viika, Jonas Lundqvist)