Skip to content

Avvikande försäljningsvillkor för Fantomen på Operan och Symphonic Suites

Försäljningsvillkoren och rabatterna för biljetter till Fantomen på Operan och Symphonic Suites-konserterna avviker från Nationaloperans och -balettens vanliga försäljningsvillkor.

Musikalen och konserten produceras i samarbete med The Really Useful Group.

Byte av biljetter

Biljetterna till Fantomen på Operan och Symphonic Suites-konserterna inte kan returneras. Biljetterna kan endast bytas mot en annan föreställning av Fantomen på Operan eller Symphonic Suites-konsert senast 24 timmar före den ursprungliga föreställningens början. Biljetterna kan bytas genom att ringa vår kundtjänst eller besöka vår kundtjänst på plats vid Tölöviken. Byte kan inte göras per e-post eller på webbutikens kundkonto. Vid gruppbokningar (20 biljetter eller fler) gäller bytesrätten inte.

En biljett kan bytas ut till en biljett med samma pris eller en dyrare biljett. Skillnaden betalas i samband med bytet.

Rabatter

Rabatt beviljas på grundpriset för föreställningar på huvudscenen och rabatterna avrundas till närmaste euro. Kort eller annat intyg som berättigar till rabatt ska företes på begäran, när du kommer till föreställningen.

Vänligen observera att högst 2 biljetter/kund kan köpas i den billigaste priskategorin (H) på 3:e balkong.

Grupper: Rabatt för en grupp på minst 20 personer 10 %/biljett. Grupprabatten gäller inte för Symphonic Suites-konserter. Om du köper minst 21 gruppbiljetter på en gång, får du därtill en gratis biljett. Rabatterna beviljas endast till föreställningar måndag till torsdag. Rabatten gäller endast på parkett och 1:a  balkong (priskategorierna A, B, C och D1). Gruppbiljetter kan bokas och köpas endast i Operans och Balettens kundtjänst. Gruppbiljetter kan också lösas ut på Stockmann. Stockmann debiterar en serviceavgift på 1,50 euro/biljett.

Vänligen observera att gruppbiljetter (över 20 biljetter) måste lösas ut senast en månad efter bokningsdatum. 

Ungdom: Rabatt 20 % på biljettpriset för 20-åringar och yngre. Rabatten gäller för alla föreställningar. Rabatten gäller för begränsade platser på parkett och 1:a och 2:a balkong (priskategorierna A–E).

Studerande: Rabatt 20 % på biljettpriset. Rabatten gäller endast föreställningar måndag–fredag samt matinéföreställningar på lördag (börjar kl. 14.) Rabatten gäller för begränsade platser på parkett och 1:a och 2:a balkong (priskategorierna A–E).

Pensionärer: Rabatt 5 % på biljettpriset. Rabatterna beviljas endast till föreställningar måndag till torsdag samt matinéföreställningar på lördag (börjar kl. 14). Rabatten gäller endast på parkett och 1:a balkong (priskategorierna A, B, C och D1).

Platser med tillgänglighet och biljett för följeslagare: Rabatt 50 % på biljettpriset Biljett för följeslagare till platser med tillgänglighet 30 euro. Platserna med tillgänglighet finns i logen till höger på 1:a och 2:a balkong. Det går inte att få gratis biljett till föreställningarna med EU:s Funktionshinderkort. Platser med tillgänglighet och biljett för följeslagare kan endast bokas i Operans och Balettens kundtjänst. Biljetterna kan lösas ut på Stockmann eller i webbutiken.

Serviceavgifter

Biljetter till Fantomen på Operan och Symphonic Suites-konserterna finns till salu i webbutiken staging.oopperabaletti.fi, i Operans och Balettens biljettförsäljning samt på Stockmanns varuhus. Biljettpriserna är de samma i webbutiken och i Operans och Balettens biljettförsäljning. Stockmanns servicetjänst tar en serviceavgift på 1,5 euro/biljett.

För förhandsbokningar av gruppbiljetter tas en serviceavgift på 10 euro/bokning, som debiteras genast när bokningen bekräftas.

Läs mer om biljetternas leverans- och betalningssätt.

Program förändringar och force majeure-situationer

Om spelschemat ändras eller om föreställningen ställs in på grund av force majeure, återbetalas biljettens pris mot inträdesbiljett som saldo till kundkontot. Service- eller leveransavgifter återbetalas inte. Om du vill få återbetalningen på annat sätt, kontakta vår kundtjänst inom en månad efter förändringen eller inhiberingen. Operan och Baletten ansvarar inte för övriga kostnader.