Gå till innehållet

Universell frågor

Vem har planerat huset?

Operahuset planerades av arkitektbyrån Hyvämäki-Karhunen-Parkkinen.

När blev huset färdigt?

Operahuset blev färdigt år 1993.

Hur stor är salongen?

Huvudsalongen har 1350 platser, Almisalen 200–500 platser.

Hur långa är pauserna?

Pauserna är i allmänhet ca 25 minuter.

Ingår pausen i hela speltiden?

Ja, pausen ingår i hela speltiden.

Hur lång är föreställningen?

Föreställningarna har varierande längd beroende på verket. Uppgifter om länden finns i mellanbladet med kvällens rollfördelning. Föreställningens längd finns också antecknad i samband med rollfördelningen som finns i Aino lobbyn vid huvudingång (Mannerheimvägens sida) och i Alfons lobbyn vid Tölövikens ingång. Personalen hjälper till och visar vid behov var de finns. Dessutom uppges föreställningens längd även på våra webbsidor där verket nämns.

Hur hittar jag min plats?

Ingången till salongen sker antingen från höger eller från vänster sida – det står på din biljett. Parketten finns direkt på höjden av huvudfoajén. Till balkongerna kommer man antingen med hiss eller med trappor. Raderna är numrerade i båda ändorna och sittplatsens nummer finns på stolen. Varje biljett ger tillgång till en plats. Du kan kolla upp din egen plats på en detaljerad salongsplan, där du ser precis var din plats är i huvudsalongen och i Almisalen. Salongsplaner finns till påseende på Nationaloperan och också på våra webbsidor. Personalen hjälper dig gärna att finna din plats i salongen.

Hur hittar jag min egen plats i salongen?

I ändan av bänkraderna finns radens nummer och sittplatsens nummer finns på själva stolen.

Var finns toaletterna?

I operahuset finns det flera toaletter. Det finns toaletter i Alfons lobbyn vid Tölövikens ingång, i Aino lobbyn vid huvudingången (Mannerheimvägens sida) och i Juha hörnan vid huvudfoajén. Tillgänglig toalett finns i Alfons lobbyn.

Hur skall man klä sig? Måste man klä sig festligt/i aftontoalett till premiärerna?

Nationaloperan finns till för alla och därför står det dig fritt att klä dig som du vill. Du är välkommen oberoende om du trivs bäst i festdräkt eller jeans och tröja.

Bland publiken kan man observera en tendens att i någon mån klä sig traditionellt: man ser ofta män i kavaj och ibland ser man rent av damer i aftontoalett. Med premiärerna förknippar man ofta litet glamour och då brukar publiken också klä sig lite festligare.

Fastän det inte finns någon officiell regel, ser det ut som om publiken gärna klär sig lite festligare då de kommer till Nationaloperan. Men det är således fråga om ett personligt val.

Kan man gå på toaletten under föreställningen?

Mitt under föreställningen kan man inte lämna salen. Avsikten är att garantera en lugn föreställning för alla i publiken och för artisterna.

Varför får man inte komma in för sent?

Försenade får inte komma in i salen, eftersom avsikten är att garantera en lugn föreställning för alla i publiken och för artisterna.

Allt väsentligt om biljetter och platser

Duger biljett i mobilen?

Biljett i mobilen duger.

Måste man vika biljetten för att komma in?

Biljetten behöver inte vikas. I nedre delen av printbiljetten finns direktiv, i övre fältet finns köparens namnuppgifter. Vikningsdelen är rena kosmetiken. Då man viker biljetten, blir storleken lättare att hantera.

När är biljettförsäljningen öppen?

Operans och Balettens kundtjänst är öppen ti-fr 14–19 och lö 12–18. Kundtjänsten håller öppet ända till föreställningens början.

Kan man köa efter biljetter till utsålda föreställningar?

Till utsålda föreställningar kan man tyvärr inte köa efter biljetter. Returbiljetter kan man fråga efter per telefon eller på plats vid kundtjänst.

Kan ni meddela när det finns biljetter att köpa?

Om du beställer Operans och Balettens nyhetsbrev får du de senaste uppgifterna till din e-post. Därtill upplyser vi om biljetterna på våra webbsidor.

Kostar garderoben någonting?

Garderoben kostar ingenting.

Hurudan är sebarheten på balkongerna?

Man ser utmärkt på balkongerna, men skyddsräcket kan begränsa sebarheten på tredje balkongens första rad. På Operans sidor kan du under ”Biljetter” kolla hur man ser från olika delar av salongen.

Är parketten lutande?

Parketten stiger mot de bakre raderna. På parketten, rad 19, platserna 698–700 samt 725–727 syns inte textmaskinens svenska och engelska text i sin helhet.

Var skall man sitta om man har långa ben / lång rygg / är kortväxt?

Ring till gruppförsäljningen för att få mera information till exempel om platser med litet mera utrymme för benen.

Ankomst

Hur tar man sig till Operan med allmänna fortskaffningsmedel?

Till operahuset kommer man lätt med spårvagn eller buss. Detaljerade rutter och tidtabeller hittar du på HST:s Reseplanerare. Framför operahuset stannar spårvagnarna 2, 4, 7A/7B, 8 och 10.

Var kan man lämna bilen?

Den närmaste allmänna parkeringsplatsen finns vid Tallbacka på 100 meters avstånd från operahuset. Där finns avgiftsbelagda platser från måndag till fredag kl. 19.00. Under vardagskvällar och veckoslut är parkeringen gratis.

Vänligen observera att det kan bli ont platser ifall något evenemang ordnas samtidigt på Olympiastadion. Parkeringsplatsen tillhör Helsingfors stad.

Operarestaurangen

Hur tidigt lönar det sig att boka bord för pausen för att få sitta där man vill?

Det lönar sig att reservera bord i god tid, genast då biljetten är köpt. Vänligen observera att de bästa borden till premiärerna har reserverats genast i början av säsongen.

Var förhandsbeställer man ett bord?

Bordsbeställning kan göras på förhand på nätbutiken eller på kundtjänst.

Kan allt som säljs på nätet på förhand också köpas på plats (en timme före föreställningen eller vid säljdiskarna)?

Tyvärr går det inte. Vid förhandsköp är produkturvalet större än vad som finns på plats. Produkter som säljs på förhand finns till salu fram till kl. 16 på föreställningsdagen. Försäljningen i nätbutiken slutar 24 h före föreställningen.

Finns det veganprodukter?

Ja då. Dietmärkning finns på alla produkter och också på nätet i en inforuta.

Var finns det vatten?

Vatten finns i huvudfoajén invid säljdiskarna och på balkongen.

Finns det cappuccino eller espresso?

Specialkaffe kan köpas på serveringdesk i Juha hörnan.

Var lämnar man använda kärl?

Använda kärl kan lämnas på tomma bord och ytor.

Var finns restaurangens förhandreservering?

Restaurangens kundtjänst finns i Alfons lobbyn vid Tölövikens ingång.

Var kan man betala bord som beställts för någon annan kväll?

Bord som beställts för annan kväll kan betalas under dagtid vid kundtjänst. Före föreställningen kan man endast betala bord till samma kväll.

Programblad

Var får jag ett programblad?

Programbladet får man av vaktmästarna, på Operashoppen och i övre våningens programbladslucka.

Utan hinder

Hur kommer jag obehindrat in?

Nationaloperans egen parkeringsplats vid Tölöviken är avsedd för personer med funktionsnedsättning. Från Tölövikens sida är även resten av operahuset tillgängligt (Tölövikens ingång).

Var är hissen?

Hissen finns i Alfons lobbyn vid Tölövikens ingång. Med hissen når du första och andra balkong.

Finns det parfymfria föreställningar/platser?

Tyvärr finns det inga parfymfria föreställningar/platser.

Barnen först

Vilka föreställningar lämpar sig för barn?

Huvudscenens föreställningar lämpar sig inte för under 5-åringar. Föreställningarnas långa speltid och deras starka ljud och ljus är ofta för mycket för bebisar och tultingar. Då du inte tar bebisar med dig till föreställningarna, visar du också hänsyn för de övriga i salongen. Åldersrekommendationer finns på verkens egna webbsidor.

De allra minsta är visserligen varmt välkomna till Operahuset. Nationaloperan har särskilda barnproduktioner som har lämplig längd och intressant innehåll. För bebisar finns det speciella konststunder, för tultingar Minioperor och för barn i lekålder Opera- och balettäventyr. Barnföreställningarna är ofta synnerligen populära och det lönar sig att skaffa biljetter i god tid.

Vilken är åldersrekommendationen?

Vanligtvis finns det alltid operor och baletter på vår repertoar som lämpar sig för alla åldrar. Åldersrekommendationer finns även i beskrivningarna av de föreställningar som riktar sig till hela familjen. Fastän ett verk är avsett för hela familjen, kan det innehålla vissa scener som är spännande för barn. Vänligen observera att huvudscenens föreställningar lämpar sig inte för under 5-åringar. Föräldrarna känner sina barn bäst och därför lönar det sig att höra sig närmare för hos vår biljettförsäljning om verkens åldersrekommendationer och innehåll.

Var ser barnen bäst?

Det beror på barnets ålder. Exempelvis för 6-8-åringar rekommenderar vi främre parkett och mitten av första balkong. Barnen kan också få upphöjningskuddar. Av brandsäkerhetsskäl får barnen inte sitta i en vuxens famn. Vänligen observera att alla personer i alla åldrar som kommer till föreställningen måste ha en egen biljett. Läs mer om Nationaloperans tjänster för familjer.