Skip to content

Det 30-åriga Operahusets renovering klar enligt planerna

Det nuvarande Operahuset vid Tölöviken invigdes 30 november 1993. Under jubileumsåret har huset genomgått omfattande renoveringar och var därför stängt för allmänheten i maj-augusti.

På huvudscenen uppdaterades scenmekanikens styrsystem och dess komponenter, och orkesterhissen och scentornet förnyades. Samtidigt moderniserades föreställningsteknikens kablar och scenens akustik förbättrades.

Operahuset genomgick också en elteknisk renovering, där närmare 2 000 lampor byttes och restaurerades. Huvudscenens samt foajéernas och aulornas allmänna belysning och dess styrsystem är nu ännu bättre anpassade till föreställningsverksamheten och byggnadens användning. Det ökade också husets energieffektivitet.

VVS-renoveringen omfattade förnyelse av uppvärmningen av fasaden mot Tölöviken och sanering av totalt cirka sex kilometer avloppsrör. I omklädningsrummen renoverades inemot 50 tvättrum. I renoveringen ingick därtill förnyelse av konstruktionerna i Amfiteatern vid Tölöviken.

Ansvarig för renoveringen var Senatfastigheter som förvaltar statens lokaler, däribland Operahuset. Renoveringens planering och tidtabell gjordes i nära samarbete så att den skulle störa husets verksamhet och Nationaloperans och -balettens kunder så lite som möjligt.

”Parternas genuina engagemang och välfungerande samarbete var avgörande för att projektet med en så snäv tidtabell lyckades”, konstaterar Senatfastigheters byggchef Joel Saarinen belåtet.

Balettbandet välkomnar till huset

Besökare som kommer till huset från Mannerheimvägen möts i Ainoaulan av det nya stiliga belysningskonstverket Balettbandet som hänger i taket där. Verket är planerat av Vertti & Co. Verkets metallstomme är tillverkad av JP-Set Oy som producerar tryckkärl och -rör samt bl.a. stålräcken. Operahusets egen personal har planerat verkets hängning och installerat det.

Opera- och balettföreställningar har otaliga visuella ögonblick av vilka ett här har fångats i bilden av ett flygande balettband. Färgen på det upplysta konstverket kan ändras enligt säsong eller föreställning.

Läs mer:

Operahuset är stängt på grund av renoveringen 1.5–31.8.2023