Skip to content

Thomas de Mallet Burgess har utnämnts till Nationaloperas konstnärliga chef

”Opera ska tilltala här och nu”

Styrelsen för Stiftelsen för Finlands nationalopera och -balett beslöt enhälligt om nomineringen på sitt möte tisdagen 11 oktober 2022. Operachefen och regissören Thomas de Mallet Burgess uppfyllde bäst kriterierna för det internationellt utlysta uppdraget. Han har starka ledarskapsfärdigheter, utmärkt konstnärlig förmåga att utveckla opera och föra den till en allt bredare publik, omfattande nätverk samt prov på långsiktig och ekonomiskt hållbar planering.

”Finlands nationalopera är en framstående organisation med fina prestationer under lång tid. Jag uppskattar dess ambition att utveckla och förnya traditioner och delar husets värden av konstnärlig kvalitet och samarbete. Jag tror att opera ska tilltala oss här och nu. Jag ser fram emot att tillsammans med Nationaloperans och -balettens begåvade och engagerade personal utforska vad detta innebär för artister och publiker i Finland, när det gäller bland annat kärnrepertoaren, nya verk, platsspecifika verk och digitala verk. Det är en ära att bli utnämnd till detta uppdrag”, säger den blivande konstnärliga chefen Thomas de Mallet Burgess.

”Thomas har en djup och mångsidig förståelse av operarepertoaren och en vision av operans roll i samhället. Han är mycket intresserad av upplevelsen som en föreställning ger och relationen mellan artisterna och publiken. Jag är glad över detta val och tror att opera under Thomas period kommer att beröra en allt bredare publik”, säger chefdirektör Gita Kadambi.

För närvarande arbetar Thomas de Mallet Burgess som chefdirektör och konstnärlig ledare vid New Zealand Opera. Tidigare har han varit konstnärlig chef för gruppen Lost & Found Opera som han grundade I Australien samt kreativ chef för Irlands nationella operahus i Wexford. Han har en bakgrund som regissör och internationellt känd expert på scenkonstutbildning och är regelbundet gäst vid universitet och konservatorier. Som ledare betonar han organisationens roll som en del av den lokala kulturen och lokalsamhället, samt mångformighet och inklusion.

Utnämningen föregicks av hörande av operans personalgrupper. Medan den största gruppen, orkestern, understödde valet, gav sångarna ett neutralt utlåtande och operans övriga konstnärliga personal understödde valet med reservationer. Den sistnämnda gruppen består av bland annat regiassistenter, pianister, sufflörer och körmästare.

”Operan är en stor arbetsplats med många olika yrkespersoner. Det gemensamma för alla en passionerad inställning till yrket. Det är förståeligt att valet av konstnärlig ledare väcker många olika åsikter, också tvivel. Jag har diskuterat med de konstnärliga grupperna och vi har ett gott samförstånd om att Thomas har utnämnts efter en ingående rekryteringsprocess utifrån hans konstnärliga vision och färdigheter som ledare. Jag är övertygad om att samarbetet kommer att bli fruktbart”, säger Gita Kadambi.

Den nya konstnärliga chefens period inleds 1 augusti 2023. Det fyraåriga avtalet sträcker sig till 31 juli 2027 med en tilläggsoption på tre år. Den första repertoaren helt planerad av Thomas de Mallet Burgess ses spelåret 2025–2026.

Läs också:
Thomas de Mallet Burgess föreslås bli Nationaloperans konstnärliga ledare (27.9.2022)