Skip to content

Sari Kaasinen – Juhani Koivisto

Skolopera: Källan

Längd
45 min, Ingen paus
Var
Scen utanför Operan
Genre
Opera
Språk
Finska

Offras heligheten för pengar?

En affärsman vill bygga en dryckesfabrik vid en helig källa, förutsatt att kommunen beviljar pengar för projektet. Avtalet är redan undertecknat och det kan hävas bara ifall arbetet inte inleds inom en viss tid. Den känsliga Sofia hör källans ande tala och får hela klassen med sig. Men ska de lyckas hindra den heliga platsen från att förstöras? De har bara 40 minuter tid på sig. Grävskoporna står redan och väntar.

Skoloperan Källan är en intensivt spännande berättelse där handlingen sker i realtid. Samtidigt lyfter den fram aktuella frågor. Tänker vi på kommande generationer eller gör vi oåterkallelig skada? Operan handlar också om hur Sofia, som ansetts konstig, hittar en livsuppgift.

Källan fick sin premiär i Almisalen på Nationaloperan 26 november 2021. Föreställningen uppförades av musikklasserna 5 och 6 vid Ylästön koulu i Vanda tillsammans med professionella artister.

KOMMUNSTYRELSEN:

Kommunen står inför konkurs,
inga pengar har vi kvar.

AFFÄRSMANNEN:

Vattnet har ett svar!
Källan ger er ny resurs
när fabriken byggs här,
och för den får ni källskatt.
Jag vågar påstå att
ett affärsgeni jag är.

Vaddå elevopera?

I förberedelsefasen av elevoperan får en grupp med 40–60 elever i klasserna 5–6 under ledning av sina lärare sätta sig in i verkets musik, rollfigurer och ämne samt lära sig att uttrycka sig på scenen. Verkets ämnesområde introduceras i olika läroämnen med hjälp av ett omfattande materialpaket som operan tillhandhåller. Före föreställningen besöker regissören och kantelespelaren skolan för att öva på musiken och regin under en skoldag. Under generalrepetitionen ingår i verket två

allsånger som sjungs utantill, i vilka alla elever kan delta.

På föreställningsdagen framförs verket för skolans elever och familjerna med dräkter, maskering, scenografi, sångare och musiker.  Skolans elever får se generalrepetitionen som framförs kl. 14 på föreställningsdagen. På kvällen kl. 18 framförs en publikföreställning, till vilken skolan själv säljer biljetter. Skolan/klasserna som är med i elevoperan får själva behålla biljettintäkterna. Djurens planet kostar 700 € för

skolan och många skolor betalar verket med biljettintäkterna och behåller resten t.ex. för lägerskolan.

Målet med operaprojektet är att öka elevernas självkänsla, stärka de sociala interaktionsfärdigheterna, göra eleverna bekanta med operan som konstform samt skapa en på alla sätt inspirerande och kraftfull upplevelse med hjälp av samarbete.

Skolopera: Källan besöker 20 skolor i Finland våren 2022.

Anmälning för skolor till turnéerna hösten 2023

Vi tar emot anmälningar för skolturnén hösten 2023. Anmälningstiden slutar 11.4.2023.

Mer information: producent, publikarbete Tuula Jukola-Nuorteva, tuula.jukola-nuorteva@opera.fi

galleri

Medverkande

i rollerna

kolla även