Skip to content

Arenaturnéer och skolbesök

Nationalbalettens vändpunkter 11

Nationalbaletten har under årtiondenas lopp haft som mål att föra ut konstformen till folket, också utanför Operahuset. Å andra sidan har nya målgrupper lockats att bekanta sig med konstformen exempelvis med produktioner riktade till barn och genom att erbjuda skolelever möjlighet att komma och se repetitioner.

Föreställningar avsedda särskilt för skolelever började ges i Operahuset på 1950-talet. (FNOB:s arkiv)

Skolföreställningar

Unga har lockats till operans och balettens värld sedan 1950-talet, när ekonomichef Alfons Almi började arrangera specifika skolföreställningar på Operahuset. Idag är verkens sista scenrepetition öppen för skol- och specialgrupper, som får se nästan färdiga verk precis inför premiären. Ett besök på Operahuset med skolklassen är något som många åskådare minns i årtionden.

Under Nationalbalettens 90-årsjubileum 2012 startade ett projekt som genomfördes i samarbete med Svenska Kulturfonden, där över 4 000 svenskspråkiga grundskolelever från olika håll i Finland besökte Operahuset för att se en balettföreställning. År 2017 inleddes Suomen Kulttuurirahastos och Svenska Kulturfondens stora projekt Konsttestarna, inom vilket Finlands alla åttondeklassister togs på kulturevenemang. Operan och Baletten har varit en av de största samarbetspartnerna, och tusentals skolelever har inom ramen för projektet sett föreställningar på Operan.

Evenemanget Balettenergi för pojkar gav pojkar i årskurs ett möjlighet att prova på baletträning i den egna skolan. (Mirka Kleemola, FNOB:s arkiv)

Baletten har också besökt skolor och institutioner sedan 1960-talet. Alfons Almi startade 1969 projektet Ut ur huset inom vilket dansare åkte ut till arbetsplatser och institutioner. Lär dig känna balett-evenemangen som presenterade balett i skolor körde igång 1974 och fortsatte ända in på 1980-talet. Publikarbetet inriktat på skolor ökade på 2010-talet med många olika projekt. Balettenergi för pojkar-evenemangen har presenterat balett för pojkar på årskurs ett i huvudstadsregionens skolor i form av träning och uppvisningar, och också lockat pojkar att studera balett. Dansworkshopparna So You Think You Can Muuv? är för sin del avsedda för elever i grundskolans årskurser 5–9 med målet att inspirera unga att röra på sig. Utöver huvudstadsregionen har workshoppar också arrangerats på andra håll i hela Finland.

Balettens besök på Hartwall Arena hade en publik på tusentals personer. (Sakari Viika, FNOB:s arkiv)

Balett på stora arenor

Balett hade redan på 1950-talets sommarturnéer förts ut till teatrar och föreningshus runt om i landet, men de stora publikmängdernas arenaföreställningar fick sin början 1989, under Doris Laines period, när Carmina Burana och Les Noces uppfördes med dansare, orkester, kör, pianister och sångsolister i Mässcentrum i Helsingfors. Det unika evenemanget lockade en publik på närmare 2 500 personer, vilket är en enorm mängd jämfört med gamla Operahuset – särskilt som det samma dag råkade arrangeras många konkurrerande sport- och nöjesevenemang.

I och med det nya Operahuset fick så många som 1 300 åskådare plats i den egna salongen, men Kenneth Greve ville ta baletten till ännu större och lättare tillgängliga arenor. En stor show arrangerades på Hartwall Arena 2013 och Ballet All Stars tog uppvisningar till Helsingfors ishall och Ouluhalli i Uleåborg 2015.

Innan Operahuset stod färdigt 1992 uppförde Nationalbaletten bland annat Ballet Pathétique på en scen byggd framför Riksdagshuset. (Kari Hakli, FNOB:s arkiv)

Gratis utomhusuppvisningar lockar publik

Stora, gratis utomhusevenemang har lockat publik för att se balett i decennier, såväl i Helsingfors som annanstans i Finland. Innan det nya Operahuset stod färdigt arrangerade balettchef Jorma Uotinen ett massivt jippo framför Riksdagshuset. Två utomhusföreställningar samlade upp till 20 000 åskådare ör att se Uotinens Ballet Pathétique och annat program. I och med nya Operahuset blev operans och balettens gemensamma uppvisningar vid Tölövikens strand under Konstens natt i augusti ett årligt publikevenemang. Föreställningarna har lockat en stor publik i den mörknande kvällen och samtidigt har man kunnat presentera smakprov från den kommande säsongens repertoar.

På Senatstorget 2012 var Helsingfors domkyrkas trappa smockfull av publik. (Sakari Viika, FNOB:s arkiv)

Under Kenneth Greves chefsperiod togs utomhusföreställningar vidare från Tölöviken till centrum av Helsingfors och också till andra städer i Finland. I slutet av vårsäsongen arrangerades uppvisningar för en tusenhövdad publik i Helsingfors till exempel på Narinkens torg 2009 och 2010, på Senatstorget 2012 och på Medborgartorget 2014. Under 2010-talet genomfördes sommarturnéer med gratisevenemang på torg och platser i olika städer 2011–2017. Nationalbalettens dansare medverkade också exempelvis i Marimekkos modevisningar på Esplanaden och i Julgatans öppning på Alexandersgatan.

Text JUSSI ILTANEN
Bilder FINLANDS NATIONALOPERANS OCH -BALETTENS ARKIVET (Mirka Kleemola, Sakari Viika, Kari Hakli)

Litteratur
Juhani Koivisto: Suurten tunteiden talo (WSOY 2011)
Se alkoi joutsenesta. Sata vuotta arkea ja unelmia Kansallisbaletissa (Karisto 2021)

Övriga källor:
Finlands nationaloperas och -baletts arkiv