Skip to content

Många år av undantagstillstånd

Nationalbalettens vändpunkter 16

När det nya decenniet började levde såväl baletten som hela samhället ett normalt liv på vintern 2020. I februari hade baletten Carmen premiär och den fyllde salongen. Samtidigt kom dock nyheter om ett nytt coronavirus som hade fått sin början i Wuhan i Kina och befarades spridas till andra håll i världen – och också om de första konstaterade smittfallen i Europa.

Pandemin avbryter föreställningarna – dansarna distansjobbar

I mars ändrades läget snabbt även i Finland. För att undvika överbelastning av sjukvården och stor dödlighet i samhället infördes snabbt restriktioner som förbjöd alla sammankomster och även stängde teatrarnas och konsertsalarnas salonger. Distansarbete rekommenderades för alla branscher där närvaro på arbetsplatsen inte var nödvändig.

Också i Operahuset skedde förändringarna orsakade av pandemins snabba spridning plötsligt. Torsdagen 12 mars skulle baletten Carmen uppföras igen, men bara några timmar före föreställningens början måste ett snabbt beslut fattas: föreställningen inställs och Operahuset stängs för publik. Till en början trodde man att nedstängningen skulle pågå i några veckor, kanske en månad, men slutligen måste alla vårens föreställningar inhiberas och också premiären för Alexander Ekmans verk COW föll bort från vårens repertoar.

Merparten av Operans och Balettens personal övergick till distansarbete och även dansarna fick lov att göra det mesta av sitt arbete hemma. Det var dock viktigt att upprätthålla dansformen oavsett föreställningspausen. Av säkerhetsskäl arrangerades balettlektioner för högst 10 deltagare i taget i huset och lektionerna direktstreamades så att dansare också kunde träna hemma. Dansarna fick en bit dansmatta med sig hem som träningsunderlag. Inga föreställningar kunde erbjudas publiken i Operahuset, men inspelningar av tidigare föreställningar som publicerades gratis på tjänsten Stage24 blev mycket populära.

På hösten 2020 ledde koreograf Anna-Marie Holmes repetitionen av baletten Piraten via videokontakt från utlandet, medan balettmästare Ingrid Němečková samt dansarna Violetta Keller och Jonathan Rodrigues arbetade på plats i Operahuset. (Heikki Tuuli)

Munskydd i salongen och repetitionssalarna

När pandemiläget förbättrades på sommaren 2020 lättades restriktionerna så att balettens höstsäsong kunde starta med undantagsarrangemang. Bara varannan plats i salongen såldes för att hålla säkerhetsavstånd och åskådarna måste bära munskydd. Också repetitionerna fortsatte i undantagsläget. För att garantera dansarnas säkerhet användes munskydd under repetitionerna, och därför gick det att öva endast korta bitar i taget.

En utmaning i sig var koreografer, repetitörer och andra medlemmar i arbetsgruppen som bodde utomlands. Resande mellan länder var begränsat, flygen hade minskat till det minimala och de ständigt varierande karantänsreglerna för inresande påverkade möjligheterna att komma till Finland. Repetitioner genomfördes också på distans: den nya baletten Jekyll & Hyde repeterades i bästa fall så att dansarna befann sig i Helsingfors, koreografen i San Fransisco och repetitören i Philadelphia – trots tidsskillnaden mellan städerna.

På hösten 2020 var munskydd vardag också i repetitionssalen. Koreograf Val Caniparoli instruerade dansare under en repetition av baletten Jekyll & Hyde. (Heikki Tuuli)

Premiären för COW som på våren inställts på grund av pandemin inledde i stället repertoaren på hösten 2020. Den följdes av Piraten samt Jekyll & Hyde, som även fick internationell synlighet som ett uruppförande mitt i pandemin. Samtidigt försämrades dock smittläget och salongerna måste återigen stängas för publik.

Föreställningarna flyttas – repetitionerna fortsätter

När föreställningarna inställts i november 2020 fortsatte baletten repetitionerna inför de kommande uppförandena av Nötknäpparen och Råttkungen samt premiären på Svansjön. Föreställningsavbrottet måste dock förlängas vecka efter vecka, och de repeterade verken fick vänta på att läget skulle förbättras. Next Steps-kvällens två moderna dansverk genomfördes på exceptionellt vis: båda verken fick sin premiär som videoverk på tjänsten Stage24.

Nationalbalettens ungdomsgrupp genomförde sina moderna dansföreställningar undantagsvis som videoverk på våren 2021. Emrecan Tanış Golden var det ena av de två verken som då fick sitt uruppförande. (Roosa Oksaharju)

Tack var det förbättrade smittläget och det ökade vaccinskyddet kunde förställningarna äntligen starta igen efter sommaren i augusti 2021. Prinsessan Törnrosa som var först på repertoaren uppfördes med långa säkerhetsavstånd och undantagsregler för en salong fylld bara till cirka en fjärdedel, men på Spartacus premiär 1 oktober kunde salongen äntligen fyllas med publik – för första gången på ungefär ett och ett halvt år. Nötknäpparen och Råttungen återkom till scenen från sin långa paus i november och Svansjöns premiär planerades till januari 2022. Men pandemin hade inte ännu gett vika och publiken måste uppvisa coronapass, och en ny smittvåg flyttade fram Svansjöns premiär från det planerade datumet. Eventuella nya vågor eller muterade virusvarianter kan komma att påverka föreställningsverksamheten ännu i flera år.

Text JUSSI ILTANEN

Bilder FINLANDS NATIONALOPERANS OCH -BALETTENS ARKIVET (Heikki Tuuli, Roosa Oksaharju)

Källor:
Nationaloperans- och balettens arkiv och meddelanden
yle.fi 29.4.2020 https://yle.fi/uutiset/3-11319082