Skip to content

Inspelnings- och evenemangsproducenten Mikko Hannuksela

Vad gör en inspelnings- och evenemangsproducent?

Inspelnings- och evenemangsproducenten Mikko Hannuksela i Operans och Balettens kontrollrum för direktuppspelning.

Jag jobbar med Operans och Balettens digitala projekt. Jag ansvarar för produktion av streaming på nätet, televisering och radiering av föreställningar, som gör det möjligt att förmedla opera och balett till varje hem. På virtualscenen Stage24 ges varje säsong fem till tio olika föreställningar. Sändningarna är stora projekt där maskineriets många pusselbitar bör falla smidigt på sin plats, och jag är länken mellan de olika delarna. Utöver inspelning av föreställningar och sändning av tillhörande diskussioner producerar jag även olika evenemang, exempelvis friluftskonserter under Konstens natt.

Hur kom du in på ditt nuvarande jobb?

Jag kom till huset år 2009 på traditionell väg: jag såg en annons i Helsingin Sanomat om en ledig arbetsplats. Operan sökte en administrativ körchef. Jag skickade in min ansökan. Dagen därpå ringde telefonen, jag kallades till intervju och efter en sökprocess fick jag platsen.

Efter några år på Operan träffade huset ett inspelningsavtal som gjorde det möjligt att direktsända föreställningar. Direktsändningarna som började hösten 2014 intresserade mig och jag producerade sändningarna vid sidan av mitt eget arbete. Man var nöjd med sändningarna, antalet tittare och lyssnare var lovande och kvaliteten god.

Under två följande åren skedde en hel del. Jag började producera sändningar på heltid, Operahuset fick egen apparatur och ett tekniskt kontrollrum för direktuppspelning. Den digitala närvaron och streaming av föreställningarna avgiftsfritt på nätet över hela världen valdes till ett av husets viktigaste mål. Tittarsiffrorna växer med varje sändning. År 2017 hade direktuppspelningarna redan över 190 000 tittare. I slutet av året blev min nya uppgift en ordinarier tjänst.

Vad gör du under en vanlig arbetsdag?

Jag förhandlar. Jag deltar i alla möten som har med direktuppspelning att göra och jag förhandlar från första början om allting; vilka verk som väljs för direktuppspelning, hurudana kontrakten är, vilka upphovsrättsliga saker och medieavtal som bör beaktas.
Till mina förhandlingspartner hör bl.a. det i fråga varande verkets konstnärliga arbetsgrupp, de medverkande artisterna, den tekniska personalen och vår partner som förverkligar direktuppspelningen, beroende på föreställningen Yle eller Helsingin Sanomats HSTV. Därutöver förhandlar jag om det praktiska genomförandet: vilken typ av bildvinklar regissören önskar, vilka platser i salongen som kan reserveras för kameror och vem som skall inbjudas att delta i diskussionen som ingår i sändningen.
Då jag är klar med mötena, tar jag itu med de praktiska arrangemangen. Jag reserverar utrymmen, fungerar som kontaktperson mellan artisterna och dem som gör inspelningen, jag fastslår tidtabeller för proceduren och ser till att helheten är färdig.

”Sändningarna är stora projekt där maskineriets många pusselbitar bör falla smidigt på sin plats, och jag är länken mellan de olika delarna.”

Vad händer på sändningsdagen?

Dagarna är hektiska och telefonen ringer ganska ofta. Jag ser till att kameragruppen har tillgång till huset, kollar att de har de rätta kameraplatserna i salongen och i foajén och vid behov har ett pausrum. Om de inte hittar parkeringsplats, om en artist är försenad eller om det förekommer tekniskt strul i sändningen, då ringer man till mig och jag försöker reda ut vad som kan göras. Efter en lyckad sändning är jag ganska slutkörd, men nöjd.

Vad slags egenskaper kräver ditt arbete?

Förmåga att organisera, tålamod och kalla nerver. Man bör ha god förhandlingsförmåga och sociala färdigheter med människor av olika slag. Starka känslor är alltid förknippade med konst och med direktsändningar. Artisterna, sändningens regissör och tittarna – alla ser de situationen ur sin egen synvinkel. Det gäller att göra bästa möjliga sändning utan att någon grupp upplever att den blivit tvungen att pruta på sina önskemål.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Att få vara med om att göra nya saker. Hittills har mitt arbete ridit på den digitala utvecklingens vågkam. Kanalerna utvecklas och med dem ökar vår synlighet. Därtill får jag arbeta med härliga produktioner. En av de härligaste har varit Höstsonaten. En direktuppspelning gjordes på nätet, en inspelning visades på TV och det gjordes också en skivinspelning. Det var ett väldigt utmanande projekt, men mycket givande.

Hur kopplar du av från jobbet på din fritid?

Jag är intresserad av sång och sjunger i Ylioppilaskunnan Laulajat och andra körer och vokalensembler. Därtill motionerar jag, tränar på gymmet och simmar. Vid sidan av ett hektiskt och socialt arbete kan det vara bra ibland att ta det lugnt. I simhallen har jag inte mobilen med mig.

Text TUIKE LEHKO
Foto HEIKKI TUULI