Skip to content

Publikarbete

För daghem och 0–6-åringar

Daghemsgrupper och andra barn under skolåldern är varmt välkomna till Operan och Baletten. Repertoaren avsedd för barn i åldern 0–6 år avslöjar operans och balettens hemligheter med hjälp av föreställningar och verkstäder. 

Föreställningar

  • Daghemsgrupper kan anmäla sig till föreställningar av Minioperan Trollflöjten (på finska) inom ramen för Operans och Balettens arenaturné i Rovaniemi, Uleåborg, Joensuu och Åbo. Städerna ansvarar själva för hur och vilka daghemsgrupper kan delta i de gratis föreställningarna. Närmare information om föreställningarna ger städernas undervisnings- och utbildningsväsen.

Till skillnad från tidigare information arrangeras inga Minioperaföreställningar i Operahuset under våren 2023.

Konststunder för bebisar arrangeras följande gång i Operahuset på hösten 2023. Anmälan till verkstäder hösten 2023 börjar i april.

Inkluderande verkstäder

Se också