Skip to content

Yleisötyön tuottaja Sonja Lipponen kertoo työstään Oopperassa ja Baletissa

Töissä taidetehtaassa -juttusarjassa esittelemme Oopperan ja Baletin työntekijöitä ja heidän työtehtäviään. Tällä kertaa pääset tutustumaan yleisötyön tuottaja Sonja Lipposen monipuoliseen työhön.

”Rakastuin esittäviin taiteisiin teini-ikäisenä, kun osallistuin Kajaanin kaupunginteatterin nuorisomusikaaliin Sydän vabisee. Projektin idea oli pitkälti sama kuin meidän Par(r)asvaloissa-ryhmässämme, eli me osallistujat laadimme ammattilaisten avulla musiikkiteatteriesityksen käsikirjoituksineen, sävellyksineen kaikkineen. Kokemus mullisti elämäni, ja ymmärsin myöhemmin, että olin osallistunut yleisötyön hankkeeseen.

Minulla oli ura bisnesmaailmassa liiketoiminnan parissa, kunnes hyppäsin pois niistä kuvioista ja lähdin opiskelemaan kulttuurintuottajaksi Metropolia-ammattikorkeakouluun. Haaveilin työpaikasta Oopperassa ja Baletissa, ja koska koulutukseen kuului työharjoittelu, tiedustelin harjoittelupaikkaa Oopperatalosta. Harjoittelijana pääsin tuottamaan Minioopperaa. Työharjoittelun jälkeen sain paikan tuotantokoordinaattorina ja sen jälkeen yleisötyön tuottajana.

”Mottoni on, että taide kuuluu kaikille. Hakeuduin Oopperataloon tekemään nimenomaan yleisötyötä, sillä juuri sitä olen halunnut tällä alalla tehdä.”

Tuottajan työnkuva on hyvin laaja ja kokonaisvaltainen. Vastuullani ovat yleisötyön balettiin liittyvät tuotannot, esimerkiksi Vauvojen taidetuokiot, Balettitanssijan päivä, Balettienergiaa pojille sekä So You Think You Can Muuv? -tanssityöpajat. Työtehtäviini kuuluu tuottamisen lisäksi muun muassa rekrytointia ja palkanmaksua, sopimusten ja budjettien laatimista sekä sidosryhmätyötä ja yleisötyön kehittämistä. Työpäiväni koostuvat sekä parhaillaan käynnissä olevien tuotantojen toteuttamisesta että tulevien kausien suunnittelusta.

Teen tiiviisti yhteistyötä talon eri osastojen sekä tietenkin esiintyjien kanssa. Tuottajan tärkein tehtävä on vastata kokonaisuudesta siten, että muut tuotannossa mukana olevat ammattilaiset voivat keskittyä omaan työhönsä. Tällöin he pääsevät loistamaan siinä, missä he ovat huippuja. Kun yhteistyö pelaa, voimme luoda erilaisia laadukkaita ja unohtumattomia taide-elämyksiä. Tiedän onnistuneeni, kun tapahtumapäivänä asiat sujuvat ja esiintyjät ja tekniikka voivat keskittyä omiin tehtäviinsä – mikäli tuottaja on tehnyt työnsä hyvin, tuottaja on siinä vaiheessa lähes tarpeeton.

Minulle on tärkeää, että tuotannoissani työskentelevät ihmiset kokevat olevansa arvostettuja ja heillä on hyvä olla. Tuottajan työ onkin hyvin pitkälti myös viestintää, sillä minun kuuluu huolehtia siitä, että kaikki asianosaiset tietävät, mitä on sovittu ja mitä missä milloinkin tapahtuu.

Yleisötyön ydintehtävä Sonjan mukaan on tuottaa erilaisille yleisöille inspiroivaa, kehittävää ja laadukasta sisältöä sekä tehdä taiteesta saavutettavamapaa. Henkilökohtainen kosketus tuo taiteen lähemmäksi ja syventää ihmisen suhdetta siihen.

Yleisötyöstä on olemassa monenlaisia määritelmiä, mutta minusta yleisötyötä ovat kaikki ne esitykset, työpajat ja muut toiminnan muodot, joiden avulla ihmiset pääsevät kokemaan ja tekemään taidetta syvällisemmin sekä Oopperatalossa että talon ulkopuolella. Tehtävänämme on pohtia, miten voimme syventää taiteen kokemisen matkaa, lisätä taiteen ja kulttuurin merkitystä sekä kasvattaa yleisöjä. Olemme onnistuneet työssämme, kun yleisötyön hankkeisiin osallistuneet haluavat lisää taidetta elämäänsä. Kulttuurialan elinehto on, että yhä uudet sukupolvet saadaan houkuteltua sen piiriin.

Taiteen ja kulttuurin hyvää tekevät vaikutukset tunnistetaan nykyään laajalti, ja meille kaikille iästä riippumatta on tärkeää saada osaamisen ja onnistumisen kokemuksia. Yleisötyön ytimessä on mahdollistaa henkilökohtaisen yhteyden syntyminen sekä taiteeseen että omaan itseen. Taiteen tekemiseen osallistuminen ja yhdessä kokeminen luo osallistujalle pysyvämmän muiston sydämeen verrattuna siihen, että vain istuu yleisössä, mikä sekin toki on erittäin merkityksellistä. Yhdessä liikkumisessa ja musisoinnissa on ainutlaatuista taikaa.

Yleisötyön tehtäviin kuuluu myös kasvattaa uusien yleisösukupolvien lisäksi tulevaisuuden esiintyjiä ja kulttuurialan ammattilaisia. Se, että saamme inspiroitua lapset ja nuoret taiteen pariin vaikuttaa pitkällä aikajänteellä koko maamme kulttuurikenttään. On vain ajan kysymys, milloin taidetuokioistamme tai työpajoistamme kulttuurikipinän saaneesta lapsesta tai nuoresta tulee seuraava suuri laulaja- tai tanssijatähti tai vaikkapa taidetalon johtaja.

”Vaikka olen ollut mukana tähän mennessä varmasti sadoissa vauvojen taidetuokioissa, yksi työni suurimpia tähtihetkiä on nähdä, kuinka eri ikäiset vauvat lumoutuvat balettitanssijasta. Kokemus on mykistävä ja maaginen myös aikuiselle.”

Hienointa tässä työssä on se, miksi me tätä ylipäätään teemme. On palkitsevaa antaa eri ikäisille yleisöille kokemuksia taiteen parissa ja nähdä heidän reaktionsa. Esimerkiksi So You Think You Can Muuv? -työpajoissa olen monta kertaa saanut todistaa, kuinka innostuksen timantit syttyvät myös sellaisten lasten ja nuorten silmiin, jotka suhtautuvat työpajaan aluksi epäillen. Kerran toteutimme Muuv-työpajoja Alminsalin näyttämöllä koulussa sattuneen vesivahingon vuoksi. Oli upeaa nähdä, miten innoissaan lapset olivat siitä, että he pääsevät Oopperatalon näyttämölle! Myös erilaiset monitaiteelliset yhteistyöt esimerkiksi taidemuseoiden kanssa ovat olleet unohtumattomia kokemuksia. Yleisötyö oli mukana myös Oopperan ja Baletin historiallisella areenakiertueella. Työtä oli valtavasti, mutta oli hienoa olla mukana, ja saimme ihanaa palautetta taidetuokioihin ja työpajoihin osallistuneilta.

Ikävintä työssäni on se tosiasia, että maamme ei ole harrastusmahdollisuuksien osalta tasa-arvoinen. Kuinka voisimme varmistaa sen, että lasten ja nuorten innostus ei sammu vierailumme jälkeen, jos heidän lähialueillaan mahdollisuudet harrastaa taidetta ja kulttuuria ovat hyvin rajalliset? Olemme etsineet ratkaisuja harrastusmahdollisuuksien monipuolistamiseksi koko Suomessa työskentelemällä yhdessä tanssin aluekeskusten, maakuntien tanssitaiteilijoiden ja muiden kulttuuritahojen kanssa, mutta työ jatkuu varmasti vielä pitkään.

Luonto on Sonjalle tärkeä voimavara.

Ooppera ja Baletti on suuri organisaatio, ja talon monet lainalaisuudet ovat yllättävän samanlaisia kuin rahoitusalan yrityksissä. Olen iloinen ja kiitollinen siitä, että resurssit yleisötyön tekemiseen ovat näin hyvät. En koskaan lakkaa ihailemasta sitä, kuinka valtava määrä eri alojen ammattilaisia ja sitä myötä ammattitaitoa talostamme löytyy. On suuri rikkaus, että työyhteisömme on monipuolinen, sillä sen ansiosta pystymme tekemään laadukkaasti hyvin monenlaisia asioita. Minusta Oopperatalo on täynnä taiteilijoita, mutta vain osa meistä esiintyy näyttämöllä: esimerkiksi työpajoissamme työskentelevien ihmisten kädentaidot suorastaan häkellyttävät.

Tuottajan työ kuormittaa ajoittain, mutta olen kehittänyt vuosien varrella hyvät työkalut stressinhallintaan. On tärkeää löytää ja pitää omat rajansa sekä ylläpitää tasapainoa työelämän ja vapaa-ajan välillä. Palaudun parhaiten elämän perusasioiden äärellä. Luonto ja luonnossa oleminen on minulle erityisen merkityksellistä. Myös säännöllinen meditointi, liikunta, avantouinti sekä musiikki ja taiteen tekeminen auttavat irrottautumaan työstä.”  

Teksti PAULA RANTO
Kuvat EMMA SUOMINEN